Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Oblicza Otępienia - V Szczecińska Konferencja Alzheimerowska

Uniwersytet Szczeciński, Centrum Medyczne EuroMedis, Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych "Cogito" oraz Ośrodek Terapii Zaburzeń Pamięci zapraszają na V Szczecińską Konferencję Alzheimerowską pn. Oblicza Otępienia, która odbędzie się już w sobotę, 19 września.

 

Interdyscyplinarna konferencja Oblicza Otępienia to przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a szczególności Szczecina, przede wszystkim zaś do seniorów, rodzin i opiekunów osób starszych oraz przedstawicieli środowisk medycznych i pracowników socjalnych związanych z opieką nad osobami starszymi. Podstawowym celem spotkania specjalistów w dziedzinie medycyny, psychologii i prawa z mieszkańcami naszego regionu jest zwrócenie uwagi na problem otępienia i jego wpływ na jakość życia osób starszych oraz ich bliskich. Organizatorzy będą starali się przybliżyć słuchaczom wykładów, jak funkcjonuje starzejący się mózg oraz jak dbać o jego sprawność. Spotkanie umożliwi ponadto dyskusję na temat różnych aspektów opieki zdrowotnej nad osobami żyjącymi z otępieniem, m. in. dostępności i jakości opieki medycznej, nowoczesnych metod leczenia farmakologicznego czy wspierania funkcji poznawczych metodami pozafarmakologicznymi.

- Omawiany problem ma niezwykle ważny wymiar społeczny i ekonomiczny, ponieważ dotyka nie tylko osób chorych, ale także ich bliskich, w tym dorosłe dzieci, które niejednokrotnie muszą rezygnować z aktywności zawodowej i ról społecznych. Dlatego też kompleksowe wsparcie w obliczu rozpoznania otępienia, powinno być zapewnione całym rodzinom. Termin konferencji wybrany został nieprzypadkowo. Jak co roku miesiąc wrzesień na całym świecie poświęcony jest chorobie Alzheimera, z uwagi na przypadający 21. września międzynarodowy dzień tej choroby. Konferencja Oblicza otępienia jest wydarzeniem cyklicznym i jest kontynuacją wcześniejszej Szczecińskiej Konferencji Alzheimerowskiej. Stowarzyszenie "Cogito" co roku przygotowuje spotkania dla mieszkańców Szczecina, które są odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie. W związku z organizacją konferencji i dużym zainteresowaniem społecznym powstaje również portal internetowy dedykowany problematyce otępienia, który zapewni rzetelne informacje przygotowane przez specjalistów w tej dziedzinie. Z okazji wrześniowego spotkania powstanie również publikacja oraz materiał multimedialny obejmujący tematykę zaburzeń pamięci oraz problemów rodzin i opiekunów. Konferencja Oblicza otępienia będzie równocześnie początkiem akcji przesiewowych badań pamięci pod nazwą "Jesień Seniora" – wyjaśnia dr hab. Andrzej Potemkowski, prof. US, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Wydziału Humanistycznego US oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji.

Program konferencji Oblicza Otępienia obejmuje tematykę związaną z problemami starzejącego się mózgu, metodami farmakologicznego i pozafarmakologicznego leczenia otępienia oraz problemami prawnymi rodzin osób z zaburzeniami pamięci. W programie zaplanowano wykłady specjalistów dotyczące choroby Alzheimera i innych przyczyn zaburzeń pamięci oraz pokaz filmu "Motyl Still Alice". Program podzielony został na trzy bloki tematyczne: Problemy starzejącego się mózgu, Opieka nad osobami z zaburzeniami pamięci oraz Metody leczenia starzejącego się mózgu. Wyjątkowym wydarzeniem w ramach konferencji będzie wykład prof. Jerzego Vetulaniego pt. Mózg seniora.

Partnerami konferencji są: Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora. Konferencja Oblicza otępienia otrzymała Mecenat Miasta Szczecin oraz patronat Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

Konferencja odbędzie się w sobotę, 19 września w Multikinie, w CH Galaxy, przy al. Wyzwolenia 18-20 w Szczecinie. Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Można tego dokonać telefonicznie pod numerami telefonów: 91 433 53 99 lub 721 350 300 oraz osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Cogito, przy al. Powstańców Wlkp. 33a w Szczecinie.

Szczegółowy program przedsięwzięcia znajdą Państwo na stronie internetowej: www.obliczaotepienia.pl oraz w materiałach przesłanych w załącznikach.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić