Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Autobiografie (po)graniczne

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych oraz Polskie Towarzystwo Autobiograficzne zapraszają do udziału w VI konferencji naukowej poświęconej studiom postzależnościowym, która odbędzie się w terminie 15-17 października.

Organizatorzy proponują, by centrum badań nad kulturowymi sytuacjami zależności/postzależności w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej uczynić autobiografie (po)graniczne. Przez autobiografie (po)graniczne rozumieją wszelkie formy wypowiedzi, utrwalające doświadczenie „pomiędzy” zdefiniowanymi kulturowo tożsamościami. Naukowców interesować będą więc zarówno historyczne dzieje pograniczy geograficzno-kulturowych, jak i pytania zadawane z perspektywy genderowej, postsekularnej, posthumanistycznej. Podczas konferencji badacze będą przyglądać się pogranicznej poetyce współczesnych form autobiograficznych oraz ontologii podmiotu opowiadającego biografię. Zadają również pytania o autorstwo, aktualne wobec rozrastania się popkulturowego rynku autobiografii.

Temat konferencji wskazuje na dwa obszary problemów, które będą brane po uwagę. Po pierwsze – płynność gatunkowych konturów, które dotyczą nie tylko kwestii piśmiennictwa, a więc poetyki dzienników, dzienników pisarza, epistolografii, pamiętników, powieści autobiograficznej, eseju czy nawet poezji. Po drugie – pograniczność dotyczy wprost usytuowania historycznego i geograficznego: autobiografizm badany w kontekstach lokalności, przemieszczeń, przesiedleń, post-przesiedleń, migracji; przejścia pomiędzy II Rzeczpospolitą a PRL; PRL a współczesnością tworzą strefę kulturowego „pomiędzy” („borderline”), poświadczaną w autobiografiach. Interesujące jest dla organizatorów jest to, jak kwestia lokalności wiąże się z kwestią tożsamości; jak ewoluuje od twardo zdefiniowanej, wspartej rekonstrukcją historyczną polskości ku europejskości z jej niedookreślonymi konturami i metaforami płynności, wspólnoty, otwarcia. Uczestnicy konferencji dyskutować będą o przepływach lokalności/narodowości/europejskości i wydolność terminologii stosowanej w nauce do opisu rzeczywistości postkolonialnej i postzależnościowej w odniesieniu do rzeczywistości lokalnej.

Konferencja odbędzie się w terminie 15-17 października, w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie.

 W załączniku znajdą Państwo program konferencji.

 Więcej informacji: https://autobiografiepograniczne.wordpress.com/

Załączniki:
Pobierz plik (program konferencji.pdf)PROGRAM KONFERENCJI[Program konferencji]8801 Kb
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić