Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

25 lat Instytutu Nauk o Morzu

Jubileuszowa Konferencja „25 lat Instytutu Nauk o Morzu w Uniwersytecie Szczecińskim” organizowana pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza, Wojewody Zachodniopomorskiego – Marka Tałasiewicza, Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka oraz JM Rektora US − prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka, odbędzie się 23 października.

Instytut Nauk o Morzu został uruchomiony w 1990 roku, a od września 2008 współtworzy Wydział Nauk o Ziemi US. Jednostka legitymuje się znacznym dorobkiem badawczym. Badania prowadzone są w zakładach instytutowych obejmują praktycznie wszystkie podstawowe dyscypliny geograficzne (geografię fizyczną, społeczno-ekonomiczną i regionalną). Wiodącymi kierunkami badawczymi Instytutu Nauk o Morzu są badania środowiska geograficznego morskiej strefy brzegowej oraz obszarów przybrzeżnych.

W strukturę INoM wchodzą:

- Zakład Geomorfologii Morskiej

- Zakład Geologii i Paleogeografii

- Zakład Geologii Morza

- Zakład Hydrografii i Gospodarki Wodnej

- Zakład Klimatologii i Meteorologii Morskiej

- Zakład Oceanografii Fizycznej

- Zakład Paleooceanologii

- Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej

- Pracownia Hydrologii Morskiej Strefy Brzegowej

- Instytut Nauk o Morzu US obejmuje zasięgiem swojego działania nie tylko obszar województwa zachodniopomorskiego, ale też, ze względu na swoją specyfikę naukową i dydaktyczną (geografia morza), różne części Oceanu Światowego, w szczególności znaczną część południowego Bałtyku i całe polskie wybrzeże. Rozwój Instytutu leży w żywotnym interesie mieszkańców całego polskiego wybrzeża, stanowiącego znaczną część naszego kraju. Za rozwojem tym przemawia także dogodne położenie geograficzne, umożliwiające szerokie kontakty międzynarodowe z ośrodkami zarówno w basenie Morza Bałtyckiego, jak i całej Europy Zachodniej – wyjaśnia prof. dr hab. Stanisław Musielak, dyrektor Instytutu Nauk o Morzu.

Ramowy program sesji jubileuszowej:

10.30 – 10.50  Powitanie gości i uczestników (prof. dr hab. Stanisław Musielak, Dyrektor INoM)

10.50 – 11.30  Rozwój i znaczenie Instytutu Nauk o Morzu US w skali lokalnej,  krajowej i międzynarodowej (prof. dr hab. Stanisław Musielak, Dyrektor INoM)

11.30 – 12.15   Wystąpienia przedstawicieli władz oraz zaproszonych gości. Odczytanie listów gratulacyjnych

12.15 – 12.45   Przerwa kawowa

12.45 – 14.00   Historia, działalność i dorobek INoM (sesja posterowa)

14.30 – 16.00   Lunch

16.00 –  18.00   Zwiedzanie pracowni i laboratoriów Instytutu Nauk o Morzu WNoZ US (dla zainteresowanych)

Jubileuszowa konferencja odbędzie się w piątek, 23 października, w sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego (Rektorat US) przy al. Papieża Jana Pawła II 22a. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji: prof. dr hab. Stanisław Musielak, Dyrektor Instytutu Nauk o Morzu, tel. 501 149 694

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić