Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Powstała Zachodniopomorska Sieć Biur Karier

11 zachodniopomorskich uczelni tworzy Zachodniopomorską Sieć Biur Karier. Współpracując ze sobą, biura chcą wspomagać studentów m.in. w ich starcie na rynku pracy.

Uczelniane biura będą wymieniać się informacjami nt. działań związanych z rynkiem pracy oraz poradnictwa zawodowego, zarówno dla studentów, jak i absolwentów szkół wyższych. Działając wspólnie, biura łatwiej będą mogły dotrzeć do przedsiębiorców, którzy w przyszłości będę mogli stać się pracodawcami absolwentów zachodniopomorskich uczelni.

Nieformalna współpraca uczelnianych jednostek trwa już od grudnia ubiegłego roku. Po jej sformalizowaniu łatwiejsza będzie m.in. wymiana informacji na temat realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego.

Celem sieci jest dotarcie do środowiska biznesowego regionu, współpracowa z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami otoczenia biznesu. Priorytetem jest ułatwienie szukającym pracy korzystanie z programów europejskich oraz organizacja przedsięwzięć na rzecz rozwoju kompetencji osób młodych.

"Biurem integrującym" zostało Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez najbliższy rok odpowiedzialne będzie m.in. za gromadzenie, przekazywanie oraz upowszechnianie informacji dotyczących przedsięwzięć organizowanych przez poszczególne biura oraz uczelnie.

Do sieci, poza naszą uczelnią, przystąpiły:

Akademia Morska w Szczecinie,

Akademia Sztuki w Szczecinie,

Politechnika Koszalińska,

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum,

Uniwersytet Szczeciński,

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie,

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie,

Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Szczecinie,

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

Więcej informacji nt. inicjatywy dostępne jest pod adresem: http://www.abk.univ.szczecin.pl/zsbk

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja nt. ZSBK.docx)Zachodniopomorska Sieć Biur Karier[ ]81 Kb
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić