Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Konferencja Naukowa „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych"

Dnia 23 października 2015 r. (piątek) odbędzie się Konferencja Naukowa „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych”, organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.30 w Nowej Auli im. prof. Przemysława Małka w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie.

W trakcie dwóch sesji plenarnych, moderowanych przez prof. dra hab. Andrzeja Szajkowskiego oraz prof. dra hab. Tadeusza Smyczyńskiego, zostanie wygłoszonych 9 referatów. Prelegenci dokonają analizy małżeńskich reżimów majątkowych i pozycji prawnej małżonków w spółce, a także wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez małżonka w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej. Wystąpienia będą dotyczyły również: intercyzy małżonków w związku z uczestnictwem w spółce handlowej; relacji prawa rodzinnego do prawa handlowego; sytuacji prawnej małżonka przedsiębiorcy przekształconego w spółkę kapitałową oraz odpowiedzialności małżonków wspólników spółki cywilnej.

W Konferencji weźmie udział ok. 130 uczestników z wielu jednostek naukowych, w tym: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Patronat honorowy nad Konferencją objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

---------------------------------

PROGRAM KONFERENCJI

„Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych”

8.45 – 9.30 – rejestracja uczestników

9:30 – 9:50 – otwarcie konferencji

9:50 – 11:10 – obrady

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Szajkowski

1. prof. dr hab. Mirosław Nazar – „Małżeńskie reżimy majątkowe a pozycja prawna małżonków w spółce cywilnej i handlowej”,

2. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Jędrejek – „Małżeński reżim majątkowy a status prawny małżonka wspólnika spółki cywilnej”,

3. prof. INP PAN dr hab. Monika Tarska – „Małżeński reżim majątkowy a status prawny małżonka wspólnika osobowej spółki handlowej”,

4. prof. US dr hab. Zbigniew Kuniewicz – „Małżeński reżim majątkowy a status prawny małżonka uczestnika spółki kapitałowej”.


11:10 – 11:40 – przerwa kawowa

11:40 – 13:00 – obrady

Moderator: prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński

1. prof. dr hab. Janusz Strzępka – „Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez małżonka w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej”,

2. prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski – „Intercyza małżonków w związku z uczestnictwem w spółce handlowej”,

3. prof. UAM dr hab. Joanna Haberko „O "wyższości" prawa rodzinnego nad prawem handlowym czyli jak wyznaczyć przedstawiciela z art. 184 k.s.h.”,

4. dr Anna Rzetelska „Sytuacja prawna małżonka przedsiębiorcy przekształconego w spółkę kapitałową”,

5. dr Piotr Konik „Odpowiedzialność małżonków wspólników spółki cywilnej - jako inwestora - wobec podwykonawców przy umowie o roboty budowlane”.


13:00 – 13:45 – lunch

13:45 – 15:15 – dyskusja


Moderator: prof. dr hab. Wojciech Katner

15:15 – 15:30 – podsumowanie konferencji

Załączniki:
Pobierz plik (program konferencji KPCiH 2015.doc)program konferencji KPCiH 2015.doc[ ]726 Kb
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić