Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Warsztaty dla pracowników naukowych oraz administracyjnych z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Szkolenia podzielone są na dwie kategorie:

 Pierwsza oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

- nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN,

- w ciągu ostatnich 5 lat (w Naukach Ścisłych i Technicznych oraz Naukach o Życiu) lub 10 lat (w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce) - opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym,

- znają język angielski.

Tematyka warsztatów obejmuje:

- zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,

- cykl życia wniosku (od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie),

- przygotowywanie części merytorycznej wniosku,

- projektowanie kosztorysów,

- zasady oceny wniosków w systemie peer review,

- analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Integralną częścią warsztatów jest samodzielna praca nad wnioskiem o finansowanie. Szkolenie prowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Centrum przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2015 r. NCN nie zapewnia noclegów ani wyżywienia.

Zgłoszenia zawierające dane kontaktowe, wykaz publikacji oraz krótki opis tematyki prowadzonych badań (wg załączonego wzoru) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do 8 listopada 2015 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Centrum poinformuje zakwalifikowane osoby do 20 listopada b.r.

Informacji dotyczących warsztatów udzielają koordynatorzy dyscyplin:

dr Dorota Kiebzak-Mandera, tel. +48 12 341 9153

dr Szymon Walczak, tel. +48 12 341 9157, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Druga oferta skierowana jest do  pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Spotkanie będzie miało formę jednodniowych warsztatów i odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, przy ul. Królewskiej 57 (niski budynek Biprostalu). Przewidywany czas szkolenia to ok. 5 godzin.

Celem szkolenia jest:

- omówienie zagadnień dotyczących przygotowania wniosków oraz ich oceny,

- prezentacja zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego,

- przedstawienie procesu kontroli realizacji projektu w jednostce

- pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt z pracownikami jednostek naukowych. Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań i omówienia nurtujących problemów.

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne planowana liczba uczestników to 20 osób. Jednostka może zgłosić do udziału w warsztatach tylko jedną osobę, decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na warsztaty dla pracowników jednostek, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 października br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń. Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na warsztaty nie stanowi potwierdzenia udziału. Szkolenie jest bezpłatne. Narodowe Centrum Nauki nie refunduje kosztów dojazdu na warsztaty szkoleniowe.

Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem https://www.ncn.gov.pl/warsztaty-grudzien/





Odwiedź nas:

Jak do nas trafić