Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Program grantowy dla studentów. Pula wsparcia 50 tysięcy zł

Fundacja im. Lesława A. Pagi  rozpoczęła nabór wniosków do projektu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi skierowanego do kół naukowych, stowarzyszeń akademickich, organizacji studenckich oraz nieformalnych grup studentów.

W ramach Stypendium mogą uzyskać dofinansowanie projekty realizowane przez te podmioty.

Stypendium im. Lesława A. Pagi to program grantowy, którego celem jest wspieranie nowatorskich i opartych na wiedzy projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych, zwłaszcza w zakresie rynku kapitałowego, prowadzonych przez organizacje studenckie i akademickie koła naukowe uczelni wyższych w całym kraju, a także nieformalne grupy studentów.

Długofalowym celem Stypendium, oprócz pomocy w realizacji wartościowych inicjatyw studenckich, jest zwiększenie kapitału społecznego Polski oraz przyczynianie się do utrwalana modelu państwa opartego na zdolności do współpracy. Zespoły nie tylko realizują własne nowatorskie i ambitne projekty edukacyjne, ale zdobywają także umiejętności związane z pracą w grupie i zyskują doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Pula grantów rozdzielanych przez Kapitułę w danej edycji wynosi 50 tys. zł.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny, dostępne pod adresem:

http://paga.org.pl/projekty/stypendium-im-leslawa-a-pagi/

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić