Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Oświadczenie władz US dotyczące zamachów w Paryżu

Władze rektorskie, społeczność akademicka oraz studenci Uniwersytetu Szczecińskiego są głęboko poruszeni informacjami o atakach terrorystycznych, do których doszło wieczorem, 13 listopada, w Paryżu. To okrutny zamach zmierzający do sterroryzowania niewinnych obywateli, wzbudzenia lęku, poczucia zagrożenia oraz przede wszystkim działania wymierzone przeciwko najważniejszym humanistycznym wartościom.

Łącząc się w ubolewaniu, wyrażamy solidarność i wsparcie dla narodu francuskiego oraz stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim aktom terroryzmu oraz ekstremistycznym działaniom zagrażającym życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu niewinnych ludzi.

Równocześnie żywimy również głęboką nadzieję, iż wydarzenia we Francji nie doprowadzą do eskalacji agresji, przemocy, stygmatyzacji oraz dyskryminacji wymierzonych przeciwko mniejszościom religijnym i narodowym.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić