Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Mniejszości w wyborach. Wybory mniejszości

Zakład Dziejów Najnowszych i Polityki Etnicznej przy Instytutucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza Państwa do udziału w dwudniowej konferencji naukowej zatytułowanej, która odbędzie się w dniach 24-25.11.2015 r.

Miejsce mniejszości narodowych i etnicznych w życiu publicznym jest ważnym wskaźnikiem demokratyzacji stosunków politycznych. Zostało to dostrzeżone i potwierdzone w szeregu międzynarodowych standardach praw człowieka, w szczególności dotyczących praw mniejszości narodowych. Jedną z form partycypacji politycznej mniejszości jest udział w wyborach.

Wpływa na integrację, uwidacznia procesy mobilizacji politycznej, umożliwia pełniejszą artykulację potrzeb i postulatów poszczególnych środowisk, jak i wykazuje umacnianie (lub osłabianie) pozycji liderów i organizacji związanych z daną grupą.

W latach 2014-2015 w przeprowadzanych wyborach w Polsce zaistniały cztery różne rodzaje elekcji dotyczących poziomu parlamentu europejskiego, samorządu, prezydenta i parlamentu. Ujawniające się podczas nich opinie i zachowania stanowią interesujący materiał badawczy dla poznania realnego zakresu i możliwości wyrażania swych politycznych poglądów przez przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych.

W proponowanym spotkaniu pragniemy zwrócić szczególną uwagę na kwestie dotyczące postaw i motywacji skłaniających do uczestnictwa mniejszości w polityce, determinant zachowań wyborczych tych grup oraz samych zachowań wyborczych. W szczególności zaś chcielibyśmy poszukiwać odpowiedzi na następujące obszary i pytania badawcze:

Czy różnorodność etniczna (w wymiarze mniejszościowym) znajduje podczas wyborów odzwierciedlenie na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim?

Jak wygląda aktywność wyborcza „starych” i „nowych” mniejszości?

Charakterystyki poszczególnych ugrupowań i kandydatów wywodzących się z mniejszości

Cechy charakterystyczne kampanii wyborczych mniejszości (kandydat mniejszości czy kandydat z mniejszości?)

Czy mniejszości mają liderów, którzy mogą mobilizować do głosowania?

Jakie są motywy działania liderów?

Jak wyrażana jest etniczność w programach wyborczych poszczególnych kandydatów i ugrupowań?

Jak kształtują się relacje między mediami a kandydatami mniejszości?

Co wpływa na stosunek większości do kandydatów mniejszości?

Organizatorzy są otwarci na propozycje uczestników. Zaproponowane obszary i pytania nie wykluczają zatem innych oryginalnych ujęć.

Szczegóły konferencji dostępne są pod adresem: http://minority.whus.pl/program/

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić