Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Otwarcie Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka

Otwarcie „Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka” Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się w piątek, 27 listopada, o godzinie 11.30, przy ul. Narutowicza 17 C (vis-à-vis Rejonowego Zarządu Infrastruktury – dostępny wjazd na parking od ul. Narutowicza).

Odnowiony budynek, a w nim cztery laboratoria oraz zaplecze sanitarne i techniczne − to „Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka” Uniwersytetu Szczecińskiego. Od momentu podpisania umowy na wsparcie z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wystarczyło siedemnaście miesięcy, aby zakończyć uczelnianą inwestycję. Otwarcie Centrum, z udziałem marszałka Olgierda Geblewicza i rektora Edwarda Włodarczyka, odbędzie się już w najbliższy piątek, 27 listopada. W programie zaplanowano zwiedzanie laboratoriów oraz projekcję filmu dokumentalnego o CBSFC.

 

Centrum, które funkcjonować będzie przy Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, to jedna z najnowocześniej wyposażonych jednostek prowadzących badania naukowe z zakresu kultury fizycznej, sportu i medycyny sportowej. W jego skład wchodzą doskonale wyposażone cztery laboratoria: genetyki, biochemii, fizjologii i kinezjologii.

Koszt całkowity projektu wyniósł 10,8 miliona złotych, z czego 6,8 miliona to unijne dofinansowanie. Nowa infrastruktura umożliwi prowadzenie badań naukowych na rzecz gospodarki, wypracowywanie nowych rozwiązań technologicznych dla zastosowania genetyki w sporcie, na badania na materiale biologicznym i chemicznym oraz badania z człowiekiem (np. badania wysiłkowe), a także na wzmocnienie powiązań pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a przedsiębiorstwami, czy ugruntowanie pozycji uczelni jako partnera w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych.

Powstanie Centrum jest pokłosiem badań realizowanych przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. Pawła Cięszczyka, które dotyczą genów kodujących białka kolagenowe. Naukowcy z US realizują ten projekt w kooperacji z czołowymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się tą tematyką, między innymi z RPA, Australii czy USA. Wyniki prowadzonych badań znajdą szerokie zastosowanie przede wszystkim w medycynie i traumatologii, ale także w przemyśle farmaceutycznym, a nawet obuwniczym.

Inwestycja, która rozpoczęła się w czerwcu ub.r. zrealizowała założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ na lata 2007-2013 „Gospodarka - Innowacje - Technologie”.

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy i fotoreporterów.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić