Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Lider Przyszłości - Finisz projektu wartego 10 mln zł

Uniwersytet Szczeciński wraz z końcem roku zamyka projekt „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości”, sześcioletnie przedsięwzięcie warte prawie 10 mln zł, wspierające działania Akademickiego Biura Karier US. Szczegóły realizacji projektu poznają Państwo podczas briefingu prasowego, który odbędzie się już w poniedziałek, 7 grudnia.

 „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości” to projekt wspierający działania ABK US, Wydziału Biologii, Wydziału Matematyczno-Fizycznego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Realizowany był w latach 2009-2015 w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wartość projektu to około 10 mln zł, z czego ok. milion został wydany na sprzęt do pomieszczeń dydaktycznych, komputerowych i laboratoriów.

Podsumowanie Projektu:

lider-infografika-mniejsze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych i obecnych studentów − US, jako największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim, dynamicznie poszerza potencjał dydaktyczny i technologiczny poszczególnych jednostek i wydziałów. Zaplanowane w ramach projektu działania miały na celu podniesienie potencjału dydaktycznego uczelni i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej. Inwestując w nowoczesny sprzęt i dodatkowe zajęcia wyrównawcze − kształcenie na kierunkach objętych wsparciem stało się atrakcyjniejsze dla słuchaczy. Dzięki znacznej pomocy udzielonej ABK US, studenci i absolwenci szybciej odnajdą się na europejskim rynku pracy, obejmując stanowiska zgodnie ze swoim wykształceniem.

Briefing prasowy odbędzie się w ramach konferencji podsumowującej projekt, podczas której stu pracodawców współpracujących z Uniwersytetem Szczecińskim odbierze statuetki będące podziękowaniem za wieloletnią, efektywną współpracę z uczelnią.

Briefing odbędzie się o godzinie 11.30, w sali nr 300, w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Service Inter-Lab, przy ul. Cukrowej 12. W spotkaniu udział weźmie przedstawiciel pracodawców biorących udział w projekcie oraz przedstawiciel studentów.

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy i fotoreporterów.

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

 

 

CZĘŚĆ DLA MEDIÓW

10.00 - 10.10  

Powitanie gości

 

 

10.10 - 10.20  

Przemówienie Rektora

 

 

10.20 - 10.35  

Przedstawienie projektu

 

 

10.35 - 10.45  

Przemówienie kierownika DPE

 

 

10.45 - 10.55  

Przemówienie kierownika ABK

 

 

10.55 - 11.05 

Wystąpienie przedstawiciela studentów

 

 

11.05 - 11.15 

Wystąpienie przedstawiciela pracodawców

 

 

11.15 - 11.50  

Rozdanie statuetek pracodawcom

 

11.30 - 12.00

 

Briefing prasowy

11.50 - 12.00  

Podsumowanie oraz prezentacja filmu o projekcie „US Lider Przyszłości”

12.00 - 12.40  

Poczęstunek

 

 

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić