Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Projekt wart niemal 27 milionów zmierza ku końcowi!

Uniwersytet Szczeciński pod koniec 2014 roku otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Budowa i wyposażenie Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego” wartego niemal 27 milionów.

W związku ze zbliżającym się finiszem projektu zapraszamy na premierę filmu pt. Nauka jest w naszej naturze, prezentującego ideę Centrum, jego infrastrukturę i wyposażenie oraz przedstawiającego badania, które będą prowadzone przez naukowców i studentów kierunków przyrodniczych z Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Biologii. Po projekcji odbędzie się konferencja prasowa z udziałem koordynatora CDBNP oraz naukowców zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Rezultatem projektu jest przede wszystkim obiekt Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego wybudowany przy ul. Tarczyńskiego, o powierzchni 5 476,80 m2. W budynku powstaną 4 laboratoria: genetyki organizmów jednokomórkowych, biologii morza, sedymentologiczne oraz laboratorium hydrochemiczne, a także 10 pracowni: geochronologii, kartografii geologicznej, mikroskopowa (biologia), paleobiologiczna, komputerowa, mikroskopowa (geologia), geologii złóż, geologii regionalnej i stratygrafii, geologii inżynierskiej i geotechniki oraz mikroskopii fluorescencyjnej. Obiekt pełnić będzie funkcję dydaktyczną oraz badawczą.

Projekcja filmu oraz konferencja prasowa odbędą się w środę, 16 grudnia, o godzinie 10.00, w Teatrze Małym przy Deptaku Bogusława 6.

Harmonogram

1. Powitanie. Informacje o projekcie                                        

2. PREMIERA FILMU Nauka jest w naszej naturze

4. Konferencja prasowa

5. Poczęstunek                

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić