Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Remont Biblioteki US w Kampusie Piastów zakończony

Inaugurację roku akademickiego 2014/15 poprzedziło uroczyste podpisanie przez marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego umowy na dofinansowanie remontu biblioteki US mieszczącej się w kampusie uniwersyteckim przy al. Piastów.

Projekt, którego wartość wynosiła 6 400 000,00 zł, z czego 4 800 000 zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, został zrealizowany i w środę, 30 grudnia, odbędzie się uroczyste otwarcie uniwersyteckiej biblioteki.

Dzięki remontowi budynku przy ul. Piastów 40b, a także zakupowi wyposażenia, możliwe stało się poszerzenie akademickiej oferty naukowej, edukacyjnej i kulturalnej. W wyniku realizacji projektu do nowoczesnego budynku znajdującego się w sercu kampusu uniwersyteckiego przeniesiono 4 biblioteki:  Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego, Filologiczną, Instytutu Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Warunki w zmodernizowanym i w pełni dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku, pozwalają na lepszą i bardziej komfortową obsługę czytelników.  Biblioteka będzie idealną przestrzenią dla spotkań o charakterze kulturalnym oraz naukowym: konferencji, odczytów, seminariów, czy szkoleń.

Projekt został zrealizowany w ramach Osi 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych”, Działania 6.2. „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym”, Podziałania 6.2.1. „Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym”.

Uroczyste otwarcie biblioteki US z udziałem marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza, oraz Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka, odbyło się w środę, 30 grudnia, o godzinie 10.00, przy al. Piastów 40b.

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy i fotoreporterów.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić