Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Informacja dotycząca incydentu w Domu Studenckim US

Wieczorem 19 stycznia administracja Domu Studenta nr 3, przy ul. Kordeckiego, otrzymała zgłoszenie, iż na drzwiach do pokoju studentek z Turcji, zaproszonych na Uniwersytet Szczeciński w ramach programu Erasmus+, przyklejono naklejki z hasłem "Nie dla islamizacji Europy". O incydencie zostały niezwłocznie poinformowane władze uczelni.

Natychmiast na podstawie nagrań z monitoringu ustalono tożsamość jednego z dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za te działanie. Mężczyzna ten jest studentem Uniwersytetu Szczecińskiego, zamieszkującym w akademiku przy ul. Kordeckiego. Drugi z mężczyzn nie jest studentem naszej uczelni, na terenie obiektu przebywał na zaproszenie studenta US. Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż mężczyźni rozklejali naklejki na kilku piętrach akademika, m.in. na piętrze, które zamieszkują studenci studiujący na US w ramach programu mobilności studentów Erasmus+. Naklejki zostały naklejone m. in. na drzwiach wejściowych do boksu studentek z Turcji, które zostały oficjalnie przeproszone za zaistniałą sytuację przez  administrację uczelni.

22 stycznia odbyło się spotkanie prorektora ds. studenckich US, prof. Jacka Buko, ze studentem US odpowiedzialnym za incydent. Decyzją prorektora, zgodnie z regulaminem zamieszkiwania w Domach Studenckich Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego, studentowi zostało odebrane prawo do zamieszkiwania w domu studenckim. Podstawą tej decyzji jest naruszenie zasad współżycia społecznego w domu studenckim. Student został poinformowany o nakazie opuszczenia akademika.

Decyzją władz rektorskich zostanie również wszczęte postępowanie wyjaśniające przez rzecznika dyscyplinarnego uczelni. Zgonie z regulaminem uczelni rzecznik dyscyplinarny może między innymi: umorzyć sprawę, nałożyć na studenta naganę, ale sprawa może również zakończyć się wydaleniem studenta z uczelni oraz zawiadomieniem organów ścigania.

Z wyjaśnień przedstawionych przez studenta podczas spotkania z prorektorem, wynika, iż jego działania nie miały być skierowane przeciwko konkretnym osobom. Student US zapewnił, iż do studentek z Turcji, za pośrednictwem opiekuna studentów zagranicznych, skieruje przeprosiny. Władze uczelni wyrażają głębokie ubolewanie nad zaistniałą sprawą i wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec takiej formy wyrażania swoich przekonań światopoglądowych.

 

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić