Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Czwartki z Ekonomią. Zajęcia dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

Trwa rekrutacja na zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego dla uczniów 5 i 6 klas SP (edycja IV) oraz Akademii Młodego Ekonomisty dla gimnazjalistów (edycja II). Projekt ma wymiar ogólnopolski - Uniwersytet Szczeciński współpracuje z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych przy SGH w Warszawie.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to nieodpłatny program, który ma na celu promowanie edukacji ekonomicznej wśród najmłodszych, a także rozwijanie samodzielnego myślenia, skutecznego komunikowania się czy działania w zespole. Zajęcia w ramach EUD prowadzone są na siedmiu wyższych uczelniach w Polsce: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Gdańskim oraz na Uniwersytecie Szczecińskim.

Semestr zajęć to sześć spotkań trwających 90 minut, które mają charakter interaktywny: składają się z wykładu i warsztatów prowadzonych w grupach. Zajęcia kończą się prezentacją prac warsztatowych. Prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz ekspertów Fundacji. W tej edycji będzie można dowiedzieć się między innymi, dlaczego jedne kraje są biedne a inne bogate, jakie firmy są najbardziej podziwiane oraz jak dzięki rynkowym strategiom pokonać konkurentów. Wszyscy chętni na koniec semestru zajęć mogą przystąpić do końcowego testu wiedzy, w którym można wygrać nagrody rzeczowe. Uzupełnieniem zajęć dla dzieci, są wykłady dla rodziców, na których mogą dowiedzieć się m.in. jakie są narzędzia coachingowe w edukacji dzieci, jakich jest siedem nawyków skutecznego rodzica oraz jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka. Natomiast studenci Akademii Młodego Ekonomisty będą mogli wziąć udział w spotkaniach pt.: Zarządzanie marką, Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie nieruchomościami, Kreatywność, czyli jak być twórczym na co dzień oraz Praktyk - Moja droga w biznesie.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zainaugurował swoją działalność w 2008 roku w Warszawie, natomiast w charakterze ogólnopolskim funkcjonuje od września 2009 roku. Nabór na zajęcia będzie prowadzony w dniach 8-29 lutego, zajęcia rozpoczną się 17 marca. Formularz zapisów oraz wszystkie informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD, prowadzących, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na stronie internetowej: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to program edukacji ekonomicznej dla gimnazjalistów, prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z lokalnymi partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i Poznaniu oraz Uniwersytetem w Szczecinie. Akademia funkcjonuje od września 2008 roku jako siostrzany program Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Warszawie. Ośrodek AME w Katowicach działa od września 2010. Od września 2015 funkcjonują ośrodki AME w Szczecinie i Łodzi. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. AME działa w systemie semestralnym i obejmuje 6 spotkań, a każde z nich trwa 90 minut i składa się na nie: wykład, zajęcia praktyczne oraz dyskusja w formie seminaryjnej. Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu. W każdym semestrze w zajęciach bierze udział około 500 gimnazjalistów. Limit przyjęć do Akademii określany jest indywidualnie dla każdego ośrodka. Średnia liczebność grup wynosi 100 osób. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów Fundacji. W realizacji zajęć warsztatowych pomagają studenci kierunków ekonomicznych oraz psychologii.

W ramach projektu po raz pierwszy odbędzie się również  seminarium dla nauczycieli szkół podstawowych „Zwiększenie dojrzałości finansowej?”. Spotkanie zaplanowano na poniedziałek, 29 lutego, w godz. 9.00-14.00, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US, przy ul. Cukrowej 8 (budynek SIL, p. III, s. 314).

Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski, natomiast patronat honorowy nad programem sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić