Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Konkurs o Nagrodę im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Patronem Nagrody jest pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego Profesor Tadeusz Kotarbiński: wybitny uczony, humanista, filozof, znakomity nauczyciel, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw.

 Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:

- została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym,

- została opublikowana w 2015 roku i jest to jej pierwsze wydanie,

- jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.


Nie można zgłosić do konkursu pracy, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekretarz bądź członek rodziny lub osoba bliska tych osób (skład kapituły Konkursu dostępny na stronie www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl).

Prace do konkursu mogą zgłaszać:

- mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia;

- podstawowa jednostka organizacyjna takiej uczelni;

- mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytut naukowy.


Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mogą zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.

Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. na adres:

Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Narutowicza 68,
90-136 Łódź,

przesyłając 1 egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.

Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.

Spośród prac zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż pięć, a ich autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu, w którym po przeprowadzeniu rozmowy z autorem Kapituła dokona wyboru laureata.

Więcej informacji o Konkursie oraz Regulamin można znaleźć na stronie www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić