Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożeniową z obszaru obronności

Minister Obrony Narodowej zaprasza IV Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożeniową z obszaru obronności, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk i efektywności realizacji badań naukowych i rozwojowych na rzecz obronności państwa. Laureatów Konkursu wyłoni Kapituła Konkursu, której przewodniczy Podsekretarz Stanu w MON pan prof. dr hab. Wojciech Fałkowskiego. W składZie Kapituły między innymi: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Prezes Urzędu Patentowego RP, Dyrektor Narodowego

Centrum Badań i Rozwoju, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Suma nagród w Konkursie wynosi 200 000 zł. Nagody będą przyznawane w nw. kategoriach:

- za najlepszą pracę naukową lub rozwojową

- za najlepsze produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych

Przyznane będzie również wyróżnienie za najlepszy patent za wynalazek.

Wnioski konkursowe, wg wzorów zawartych w regulaminie należy kierować na adres:

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON,

Al. Niepodleglości 218,

00-911 Warszawa

W terminie do dnia 4 marca 2016 roku. Regulamin Konkursu oraz wzory niezbędnych dokumentów można pobrać ze stron internetowych:

http://www.dnisw.mon.gov.pl

www.mon.gov.pl

www.wojsko-polskie-pl

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić