Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

III Karnistyczne Spotkania Naukowe

Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji Społecznej i Prawnej "Ius et Ratio" mają zaszczyt zaprosić do udziału w III Karnistycznych Spotkaniach Naukowych.

 

Celem organizowanych spotkań w trakcie Konferencji jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, a także nauk pokrewnych, takich jak kryminologia, kryminalistyka, psychologia sądowa i inne. Tegoroczna edycja Karnistycznych Spotkań Naukowych poświęcona będzie zagadnieniom szeroko rozumianej walki z przestępczością, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, w tym także z punktu widzenia samego zjawiska przestępczości oraz osób – aktorów czynów zabronionych. Ponadto poruszone zostaną aspekty związane z organizacją wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej, dotykając problemów, jakie rodzą się w toku interpretacji prawa. 

Tak jak w trakcie dwóch poprzednich edycji, mury Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odwiedzą przedstawiciele różnych zawodów prawniczych oraz zawodów pokrewnych. Będziemy mieli zaszczyt gościć wybitną kadrę naukowców oraz praktyków. Wśród nich nie zabraknie osób związanych z polskimi służbami mundurowymi oraz służbami specjalnymi. Konferencja jest otwarta dla osób spoza Wydziału Prawa i Administracji US.

Więcej informacji o organizowanym przedsięwzięciu, w tym zwłaszcza prezentacja harmonogramu spotkań i sylwetek prelegentów: https://www.facebook.com/events/569595133196911/

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić