Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Pozytywna ocena NIK

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykorzystanie przez Uniwersytet Szczeciński dotacji z budżetu państwa przyznanej w 2015 roku na działalność dydaktyczną oraz bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.NIK ocenił iż, władze uczelni prawidłowo ustaliły wszystkie wskaźniki parametryczne, poprawnie i terminowo sporządzały wszystkie sprawozdania, odpowiednio ustalały i terminowo wypłacały wynagrodzenia pracowników, właściwie określały i rozliczały koszty kształcenia, a także prawidłowo szacowały i wypłacały środki z funduszu pomocy materialnej.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić