Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Wykład Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Szczecinie

Albert Einstein mówił tak często o Bogu, iż jeden z twórców mechaniki kwantowej powiedział: „Przestań mówić Bogu co ma robić”. Einstein robił wrażenie bezpośredniego kontaktu z Bogiem w celu poznania Jego zamysłu przy konstrukcji świata. Był zafascynowany tym, że świat jest zrozumiały i wierzył w prostotę i harmonię praw Natury.

Ta głęboka wiara była warunkiem wstępnym myślenia Einsteina. Wstając każdego dnia rano myślał o świecie i poświęcał się tradycyjnemu hebrajskiemu poszukiwaniu głównego prawa rządzącym światem.

 

Einstein pytał także „czy Bóg miał wybór i czy mógł stworzyć świat w inny sposób”?Dzisiaj to pytania prowadzi do dyskusji o zasadach antropicznych w tzw. multiwszechświecie i dopasowaniu parametrów naszego Wszechświata w kontekście kosmologicznej inflacji, zjawiska ciemnej energii oraz ostatnio odkrytego bozonu Higgsa. Podejście Einsteina w którym zadaje się najbardziej podstawowe pytania dotyczące Wszechświata jest bardzo efektywne przy naszych rozważaniach dotyczących jednolitej teorii oddziaływań fundamentalnych, dodatkowych wymiarów przestrzeni czy też lustrzanych cząstek supersymetrycznych.

11 kwietnia 2016 (poniedziałek), g. 17.00
(Aula WMF US, ul. Wielkopolska 15)
Prof. Dr. Thomas Naumann
(Group Leader Particle Physics, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY Zeuthen/Berlin)
„Bóg nie gra w kości” – dialog Einsteina z Bogiem
(The Old One does not throw dice – Einstein's dialog with God)
Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem niesymultanicznym

2016 kwiecien plakatA3popr

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić