Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Prof. dr hab. Tadeusz Szubka w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Dyrektor Instytutu Filozofii, kierownik Zakładu Ontologii i Filozofii Analitycznej, prof. dr hab. Tadeusz Szubka został wybrany do składu Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. NPRH to, działający od 2010 roku, unikatowy w skali europejskiej program grantowy skierowany wyłącznie do humanistów i wspierający ich badania.

 Prof. Tadeusz Szubka – filozof, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2003 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego; kieruje Zakładem Ontologii i Filozofii Analitycznej. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz towarzystw międzynarodowych: American Philosophical Association, Aristotelian Society oraz Mind. W swoich książkach poruszał tematy m.in. metafizyki analitycznej oraz antyrealizmu semantycznego.

Więcej informacji pod adresem:
https://forumakademickie.pl/aktualnosci/2016/4/19/3538/nprh-po-nowemu/

narodowyprogramrozwojuhumanistyki

FOTOGRAFIA: www.nauka.gov.pl

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić