Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Badania fiordu Porsanger w ramach polsko-norweskiego projektu NORDFLUX

Zapraszamy na spotkanie naukowe, które odbędzie się 17 maja 2016 r. (wtorek) o godzinie 14:00, w sali 30A przy ul. Mickiewicza 16A.

W programie spotkania zaprezentowane zostaną rezultaty badawcze uzyskane w ramach projektu NORDFLUX 

Plan prezentacji:

1. Założenia, cele i metody badawcze projektu (dr hab. Małgorzata Stramska);

2. Analiza pływów (prof. dr hab. Małgorzata Stramska);

3. Warunki meteorologiczne i ich wpływ na prądy powierzchniowe (mgr Agata Cieszyńska);

4. Koncentracja całkowitej materii zawieszonej (mgr Marzena Wereszka);

5. Zależności bio-optyczne i ich zastosowanie w badaniach stężenia i zasobów materii organicznej (mgr Jagoda Białogrodzka);

6. Wstępne wyniki analiz danych satelitarnych z rejonu Morza Barentsa oraz plany badawcze na najbliższą przyszłość (dr hab. Małgorzata Stramska);

7. Krótki pokaz fotografii z wyprawy.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić