Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Szczecin Humanistyczny - Od wiary w Boga do wiary w demokrację

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na wykład prof. dra hab. Piotra Gutowskiego pt. Od wiary w Boga do wiary w demokrację. Uwagi na kanwie ewolucyjnych poglądów Johna Deweya, który odbędzie się 19 maja w ramach obchodów Święta US. Wykład jest częścią cyklu spotkań pn. Szczecin Humanistyczny.

Prof. Piotr Gutowski (ur. w 1961 w Poznaniu) jest kierownikiem Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN i członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W pracy naukowej zajmuje się głównie dziejami współczesnej filozofii anglojęzycznej, zwłaszcza metafizyki, epistemologii i filozofii religii. Opublikował m.in. cztery książki: Filozofia procesu i jej metafilozofia. Studium metafizyki Charlesa Hartshorne’a (1995), Między monizmem a dualizmem. Studium genezy i podstaw i filozofii Johna Deweya (2002), Nauka filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa (2011), Stare i nowe. Esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpienia w religii (2016). W pracy dydaktycznej stara się dbać o to, aby jego uczniowie łączyli wierność metodologicznym wymogom uprawiania nauki z samodzielnością myślenia. Wypromował 9 doktorów, którzy aktywnie uczestniczą w polskim i międzynarodowym życiu naukowym. W przeszłości był m.in. dyrektorem Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL oraz członkiem Rady Naukowej Akademii Artes Liberales - instytucji, których celem jest zapewnianie wybitnym studentom najwyższej jakości kształcenia. W uznaniu za zasługi dydaktyczne i naukowe w 2015 r. został laureatem konkursu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W tym samym roku Senat US uhonorował prof. Piotra Gutowskiego Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego. W działalności publicznej prof. Piotr Gutowski zwraca szczególną uwagę na społeczne znaczenie szeroko pojętej humanistyki, zwłaszcza filozofii oraz na rolę uczelni regionalnych w polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Jest żonaty, ma czworo dorosłych dzieci.

- Człowiek to miasto, w którym mieszka. Szczecin jest miastem humanistycznym, o niezwykłej historii i tradycji. Miastem wielokulturowym, w którym spełnia się definicja człowieka i obywatela, jego praw i wolności. W czasach, gdy stałe dążenie człowieka do potwierdzania i powiększania swojej wartości przejawia się coraz częściej jako życie poza godnością ludzką i osobistą, konieczne wydaje się podjęcie humanistycznego dialogu nad „możliwością ulepszania człowieka" - zachęcają organizatorzy spotkania.
 
Celem wykładów jest szerokie upowszechnianie treści humanistycznych, propagowanie kultury humanistycznej, krzewienie idei studium humanitatis, prezentacja humanistycznych intencji edukacji - w duchu tolerancji, ku wielokulturowemu dialogowi i ochronie humanitas. Wykłady otwarte z cyklu Szczecin Humanistyczny odbywają się od 2008 roku.
 
Wykład odbędzie się w czwartek, 19 maja, o godzinie 12.00 w Sali Rady Wydziału Humanistycznego, przy ul. Krakowskiej 71-79. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenie dofinansowane przez Urząd Miasta Szczecin.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić