Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Szkolenie dla kadry akademickiej „Świadoma Kadra” - praca ze studentami z niepełnosprawnością - III edycja 20-21 czerwca 2016r.

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu dla kadry akademickiej „Świadoma Kadra” - praca ze studentami z niepełnosprawnością.

Szkolenie jest bezpłatne i realizowane będzie na terenie Uczelni w terminie 20-21 czerwca 2016r. w godz. 8.30-14.30.

Dzień 1:

Czas trwania: 9:00 – 15:00 z dwiema przerwami.

Blok I: Ogólne zagadnienia związane z niepełnosprawnością.

A. Część teoretyczna:

- Kim jest osoba z niepełnosprawnością;

- Stereotypy - dlaczego się nimi posługujemy i jak z nimi walczyć;

- Wspieranie osoby z niepełnosprawnością w życiu codziennym;

- Seksualność osób z niepełnosprawnością - dlaczego trudno o tym mówić?

B. Część praktyczna:

Ćwiczenia uświadamiające funkcjonowanie stereotypów i ich stosowanie w życiu. Przerwa kawowa

 

Blok II: Dlaczego trudno mówić o niepełnosprawności. Komunikacja i psychologia barier. Przerwa kawowa

 

Blok III: Niepełnosprawności rzadkie i niewidoczne, niepełnosprawności ze względu na narząd ruchu.

 

A. Część teoretyczna:

1. Niepełnosprawność ze względu na narząd ruchu i jej wpływ na codzienne funkcjonowanie;

2. Bariery funkcjonalne w procesie dydaktycznym osób z niepełnosprawnością ruchową; 3. Czy niepełnosprawność musi być widoczna, by tworzyła bariery w procesie dydaktycznym?

4. Dobre praktyki, aspekty prawne.

B. Część praktyczna:

Spojrzenie z perspektywy osoby poruszającej się na wózku (symulacja z użyciem wózków ); Ćwiczenia w parach. Rozwiązywanie konkretnych problemów w kontakcie ze studentem z niepełnosprawnością ze względu na rzadką chorobę, bądź chorobę niewidoczną.

 

Dzień 2:

Czas trwania: 9:00 – 15:00 z dwiema przerwami kawowymi.

Blok IV: Niepełnosprawności ze względu na narząd słuchu i wzroku

A. Część teoretyczna:

- Rodzaje i stopień niedosłuchu oraz jego wpływ na codzienne funkcjonowanie;

- Bariery funkcjonalne w przekazywaniu wiedzy podczas zajęć dydaktycznych;

- Sposoby dostosowania komunikacji z osobami o różnym stopniu niedosłuchu w procesie dydaktycznym oraz podczas egzaminów;

- Sposoby prezentowania informacji mówionej osobom o różnym stopniu niedowidzenia bądź niewidomym;

- Dobre praktyki, aspekty prawne. B. Część praktyczna:

Zapoznanie ze metodami wspomagającym proces dydaktyczny osób z niepełnosprawnością narządu słuchu; Spojrzenie z perspektywy osób z niedosłuchem.

Przerwa kawowa

Blok V: Niepełnosprawności neurologiczne i ze względu na zdrowie psychiczne.

 

A. Część teoretyczna:

1. Różne rodzaje schorzeń neurologicznych;

2. Bariery funkcjonalne w procesie dydaktycznym u osób z niepełnosprawnościami neurologicznymi;

3. Różne rodzaje chorób o podłożu psychicznym;

4. Bariery funkcjonalne w procesie dydaktycznym u osób z niepełnosprawnościami o podłożu psychicznym;

5. Dobre praktyki, aspekty prawne.
 

B. Część praktyczna:

 

Ćwiczenia w parach. Rozwiązywanie konkretnych problemów w kontakcie ze studentem z niepełno sprawnością neurologiczną bądź ze względu na chorobę psychiczną.

Przerwa kawowa

Blok VI: Osoba z niepełnosprawnością, jej wykształcenie i przyszłość na ryku pracy.

Każdy blok trwa około 1:45 minut. Czas realizacji poszczególnych bloków zależeć jednak będzie od dynamiki grupy i jej rzeczywistych zapotrzebowań na wiedzę z konkretnego zakresu.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić