Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Erazm Kuźma. Słownik biografii i idei

Dziekan Wydziału Filologicznego i Dyrektor Biblioteki Głównej US oraz Redaktor Naczelny Wydawnictwa Naukowego US zapraszają  na uroczystość nadania imienia Profesora Erazma Kuźmy czytelni filologicznej w Bibliotece Międzywydziałowej US.

 

Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w Bibliotece Międzywydziałowej US przy al. Piastów 40 B w budynku nr 3 i będzie połączone z prezentacją tomu zbiorowego Erazm Kuźma. Słownik biografii i idei pod red. Jerzego Madejskiego.

PROF. DR HAB. ERAZM KUŹMA - wybitny literaturoznawca, współtwórca szczecińskiej humanistyki i polonistyki, ceniony teoretyk literatury, wytrawny krytyk literacki, znakomity eseista, współtwórca szczecińskiego środowiska literackiego. Z Uniwersytetem Szczecińskim związany od początków istnienia uczelni: dyrektor Instytutu Filologii Polskiej US w latach 1989-1993, założyciel i pierwszy kierownik Zakładu Teorii Literatury US. Autor wielu uznanych dzieł m.in. Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce (1976), Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku (1980) oraz Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z historii i teorii literatury (1994), a także pierwszej monografii regionalnego środowiska literackiego Pisarze Pomorza Zachodniego (1967).

 

zaproszenie ek ok

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić