Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Naukowiec US prezesem GUS

Dr Dominik Rozkrut z Instytutu Ekonometrii i Statystyki  Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US został powołany przez premier Beatę Szydło na stanowisko prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Dr Dominik Rozkrut od 1 marca 1997 roku pracuje w Uniwersytecie Szczecińskim, prowadząc zajęcia na studiach dziennych i zaocznych z przedmiotów: statystyka, ekonometria, metody ilościowe w ekonomii, statystyka opisowa, statystyka ekonomiczna, wnioskowanie statystyczne, prognozowanie i symulacje, statystyka publiczna.

Odbył półroczny staż naukowy (research assistant) w School of Social and Behavioral Sciences, Isenberg School of Management w University of Massachusetts USA (2003), tygodniowe staże w Lappeenranta University of Technology w Finlandii (2008, 2015) oraz UNU-MERIT (Unidet Nations University, Maastricht University. W 2003 roku obronił pracę doktorską pt. Statystyczna analiza prawidłowości w zakresie okresowości zjawisk ekonomicznych.

Specjalizuje się w dziedzinie statystyki i ekonometrii, a swoje zainteresowania badawcze skupia przede wszystkim na statystycznych metodach pomiaru nauki, techniki, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, innowacyjnosci i konkurencyjnosci przedsiębiorstw, statystyce transportu i gospodarki morskiej, wykorzystaniu metod klasyfikacji i analizy danych. Dr Dominik Rozkrut prowadzi aktywnie badania naukowe. W swoim dorobku naukowym blisko setkę opublikowanych pozycji naukowych.

Naukowiec prowadzi również aktywność skierowaną na rzecz środowiska lokalnego, będącą szeroko pojętą promocją środowiska naukowego.

Dr Dominik Rozkrut uczestniczył w przygotowaniu wielu opracowań o charakterze naukowo-wdrożeniowym. Brał udział w wielu grantach naukowych w tym zagranicznych, realizowanych na zlecenie Unii Europejskiej, był m.in. członkiem Komitetu Sterującego pracy badawczej ESSLait - ESSnet on Linking of Microdata to Analyse ICT Impact realizowanego ze środków Komisji Europejskiej. Wielokrotnie był współorganizatorem konferencji naukowych.

Pracował i pracuje w wielu zespołach międzyresortowych, m.in. w Zespole ds. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Zespole ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej województwa zachodniopomorskiego, Zespole ds. Strategii Polityki Rolnej województwa zachodniopomorskiego oraz Zespole ds. foresight’u rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. Jest przewodniczącym międzyresortowego zespołu ds. Statystyki Nauki, Techniki i Innowacji, powołanego zarządzaniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 2007 roku jest Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Dr Rozkrut jest żonaty, jego małżonka dr Monika Rozkrut jest adiunktem w Instytucie Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Katedra Statystyki). Tata trójki dzieci: Mikołaja (14), Dominiki (12) i Marii (5).

Komentarz dra Rozkruta:

“To ogromne wyzwanie, ale i duża satysfakcja z możliwości rozwijania efektywnego systemu informacyjnego państwa. Badania statystyczne choć często niedoceniane, stanowią niezmiernie ważny zasób informacyjny dla władz rządowych, samorządowych, podmiotów gospodarczych, społeczeństwa” 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić