Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Rektor US wiceprzewodniczącym KRUP!

Profesor Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z udziałem rektorów-elektorów, które odbyło się w dniach 9-10 czerwca w Bydgoszczy, został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Przewodniczącym KRUP został profesor Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a drugim wiceprzewodniczącym prof. Stanisław Michałowski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Podczas posiedzenia wybrano władze na kadencję 2016-2020.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana przez Rektorów Uniwersytetów na zjeździe w Krakowie w dniu 16 lutego 1989 roku. Była to odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie 18 września 1988 r. w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Celem Konferencji, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jest zacieśnienie współpracy między Uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Więcej informacji: http://krup.edu.pl/

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić