Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

12. Forum Samorządowe

W dniu 3 czerwca 2016 r. po ośmiu latach przerwy na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (w budynku Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług SIL) odbyła się 12. edycja Forum Samorządowego.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum były Wyzwania Unii Europejskiej a stabilność finansów samorządowych. Wyzwania integracji w ramach Unii Europejskiej.

Z okazji tego wydarzenia władze dziekańskie w osobach Pana Dziekana prof. dr hab. Piotra Niedzielskiego oraz Pani Prodziekan ds. Nauki prof. zw. dr hab. Krystyny Brzozowskiej gościły posła do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego, posłów na Sejm  RP (Magdalenę Kochan, Marka Hoka, Arkadiusza Marchewkę), członka Rady Polityki Pieniężnej prof. Grażynę Ancyparowicz, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, przedstawicieli władz państwowych szczebla wojewódzkiego oraz władze samorządowe szczebla lokalnego i regionalnego jak również najważniejszych polskich ośrodków akademickich, świata biznesu oraz organizacji non-profit.

Dyskusja, prowadzona w ramach trzech paneli tematycznych dotyczących problemów zamożności i braku wypłacalności JST w Polsce, mechanizmów funkcjonowania strefy Euro oraz współpracy sektora publicznego z partnerami prywatnymi w realizacji przedsięwzięć użyteczności publicznej, stanowiła doskonałe pole do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego i sektora non-profit – uczestników 12. Forum Samorządowego.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić