Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Praktyczne wskazówki i informacje dla studentów Erasmus+ korzystających z systemu OLS

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania.

Rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym.

Jako student-stypendysta programu Erasmus+ powinieneś wiedzieć, że:

a) Jeśli zostałeś zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ na studia lub praktykę i język, w którym będziesz studiował/odbywał praktykę, jest dostępny w OLS, to zobowiązany jesteś do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej – pierwszego przed wyjazdem na stypendium oraz drugiego na zakończenie pobytu. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje, że Twój wyjazd na stypendium nie będzie mógł zostać rozliczony.

- Z wypełnienia dwóch testów językowych zwolnieni są studenci, dla których język, w jakim będą studiować/ odbywać praktykę za granicą, jest ich ojczystym (native speakers).

b) Testy językowe OLS realizowane są w formule online.

c) Bardzo ważne jest, abyś podał swojej uczelni poprawny adres e-mail – taki, z którego regularnie korzystasz - bo na ten adres otrzymasz wiadomość zawierającą login oraz hasło do OLS.

- W przypadku nieotrzymania wiadomości z linkiem aktywującym do OLS sprawdź, czy korespondencja nie trafiła do folderu SPAM. Jeżeli korespondencja z OLS została umieszczona w folderze SPAM, należy oznaczyć ją jako „nie-spam”, aby mieć pewność, że każda kolejna wiadomość trafi od razu do skrzynki odbiorczej.

* Jeżeli wiadomości z linkiem aktywującym nie ma w spamie/innym folderze, skontaktuj się ze swoją uczelnią macierzystą, aby sprawdzić, czy w systemie został podany Twój poprawny adres e-mail.

- Istnieje możliwość oznaczenia wiadomości otrzymywanych z OLS jako bezpiecznych (nie-spam). W tym celu dodaj dwa adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do listy kontaktowej jako „bezpiecznych nadawców”.

d) Podczas pierwszego logowania do OLS system poprosi Cię o wpisanie do profilu danych osobowych oraz okresu trwania mobilności. Pola oznaczone * są obowiązkowe, natomiast pola zacieniowane nie są możliwe do edycji.

e) Po zakończeniu edycji danych w profilu można przystąpić do testu biegłości językowej. Ostateczny termin na jego wypełnienie został określony przez uczelnię macierzystą.

f) Wynik testu biegłości językowej nie wpływa na decyzję o uczestnictwie w mobilności (jednak zagraniczna uczelnia może Cię prosić o informację o uzyskanym rezultacie). Na podstawie wyniku testu w OLS Twój poziom biegłości językowej zostanie określony na jednym z następujących poziomów: A1, A2, B1, B2, C1 lub C2.

g) Zależnie od uzyskanego wyniku Twoja uczelnia może zaproponować Ci udział w kursie językowym OLS.

h) Jeśli w pierwszym teście oceny biegłości językowej uzyskałeś wynik B2, C1 lub C2, uczelnia może Ci zaproponować kurs w języku kraju (local language), do którego jedziesz na stypendium, pod warunkiem, że język ten jest dostępny na platformie OLS. o Przydzielenie kursu online w języku kraju (local language) nie wpływa na język drugiego testu - drugi test biegłości językowej wypełnisz w tym samym języku co test pierwszy.

i) System oferuje testy biegłości językowej oraz kursy językowe w następujących językach – angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, czeskim, duńskim, greckim, polskim, portugalskim i szwedzkim.

j) Terminy:

- Pierwszy test biegłości językowej jesteś zobowiązany wypełnić przed rozpoczęciem mobilności. Termin wypełnienia testu określa Twoja uczelnia macierzysta.

- Drugi test biegłości językowej jesteś zobowiązany wypełnić w ciągu 30 dni od daty otrzymania pierwszego powiadomienia o możliwości jego wypełnienia, które jest wysyłane w połowie miesiąca, który jest wpisany do Twojego profilu OLS jako ostatni miesiąc pobytu na stypendium.

* Nie musisz czekać na powiadomienie – po zalogowaniu do profilu możesz wypełnić test jeśli link do drugiego testu jest już aktywny.

- Co 5 dni system będzie wysyłał kolejne przypomnienia.

- W przypadku, gdy przeoczysz termin na wypełnienie drugiego testu biegłości językowej, zaloguj się do platformy OLS i sprawdzić, czy aktywny jest przycisk Start the language assesment.

* Jeśli tak - możesz przystąpić do wypełnienia testu.

* Jeśli jednak licencja wygasła, zmień datę zakończenia okresu mobilności (wpisz bieżący miesiąc) i zapisz zmianę. Link do drugiego testu biegłości językowej zostanie aktywowany automatycznie i możesz wypełnić test nie czekając na zawiadomienie.

- Jeżeli uczelnia przydzieli Ci licencję na kurs językowy, link do niego będzie aktywny przez 30 dni od daty otrzymania zaproszenia. Po tym czasie licencja wygasa.

- Twoje konto (profil) jest aktywne przez 12 miesięcy od ostatniego logowania do platformy OLS.

k) Test biegłości językowej: o Składa się z 70 pytań, podzielonych na 5 sekcji.

- Możesz go rozwiązać etapami – pamiętaj jednak, że test należy zakończyć do terminu wyznaczonego przez uczelnię macierzystą na jego wypełnienie. Pamiętaj również, że zapisanie testu w trakcie wypełniania możliwe jest tylko po zakończeniu danej sekcji. Po zakończeniu danej sekcji nie można już do niej wrócić.

- Forma i sposób wypełnienia testu biegłości językowej na zakończenie mobilności są takie same jak w przypadku pierwszego testu, wypełnianego przed wyjazdem. System automatycznie dostosowuje stopień trudności pytań na podstawie poprawnie udzielonych odpowiedzi. Wynik drugiego testu pozwala określić przyrost Twoich kompetencji językowych po zakończeniu wyjazdu.

l) Kurs językowy: o Masz możliwość wielokrotnego logowania się do kursu językowego. o Przy pierwszym logowaniu następuje aktywacja kursu językowego. Od tego momentu posiadasz dostęp do kursu aż do końca trwania okresu mobilności, który jest wpisany w Twoim profilu w OLS.

Załączniki:
Pobierz plik (WSKAZOWKI_OLS_dla_studentow_KA1_HE.pdf)WSKAZOWKI_OLS_dla_studentow_KA1_HE.pdf[ ]395 Kb
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić