Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Poszukiwania zaginionej, tysiącletniej twierdzy Słowian w Maroku

Archeolodzy ze Szczecina i Poznania przygotowują się do październikowej wyprawy w poszukiwaniu słowiańskiej twierdzy w Maroku. Naukowcy chcą odnaleźć Qarjat as-Saqaliba czyli warowną osadę założoną przez zbuntowanych słowiańskich niewolników z przełomu IX i X w.

Poszukiwania zaginionej, tysiącletniej twierdzy Słowian w Maroku” nawiązuje do bogatej tradycji badań afrykanistycznych Szczecina i Poznania. Wzorem są wielkie wyprawy afrykańskie z końca XIX i początku XX wieku, szczególnie postać wybitnego antropologa Jana Czekanowskiego, który wziął udział w ekspedycji księcia meklemburskiego, Adolfa Fryderyka V. Podobnie jak nasi poprzednicy, nasi archeolodzy chcą poprowadzić wyprawę w duchu szeroko pojętych, interdyscyplinarnych badań humanistycznych.

W celu znalezienia pozostałości niewielkiej twierdzy w masywie Rifu, a pamiętać trzeba, że obronne założenia różnej wielkości nie są tam rzadkością, kluczowe są dwie dyscypliny nauki: archeologia i etnologia. Rolą etnologów jest pozyskanie podczas badań wśród miejscowej ludności wszelkich infor-macji dotyczących nazw miejscowych, które mogły przechować w sobie ślad słowiańskiej obecności. Badania w Afryce, ale również na Pomorzu w Polsce wykazały, że w nazwach tych kryje się duży potencjał i często znajdują się w nich informacje dotyczące bardzo odległych dziejów.

Równocześnie archeolodzy podejmą próbę wytypowania potencjalnych obsza-rów, gdzie twierdza ta może się znajdować. Muszą to być stanowiska obronne, znajdujące się w pobliżu stolicy Nekor, gdzie obecne będą pozostałości fortyfi-kacji oraz przedmioty (np. fragmenty naczyń itp.) pochodzące z IX i początku X wieku.

Porównanie obu metod powinno wskazać potencjalne miejsca przeznaczone do szerokich, pogłębionych badań etnoarcheologicznych, które pozwolą wykazać, że dane miejsce to Qarjat as-Saqaliba.

Pierwszym etapem badań jest wyprawa rekonesansowa, której celem jest pozyskanie kontaktów naukowych na miejscu, zapoznanie się z zabytkami z interesującego nas okresu, zgromadzonymi w placówkach marokańskich oraz przede wszystkim rozpoznanie możliwości działania wykopaliskowego i etnologicznego na obszarze poszukiwań, a więc w masywie gór Rif, w rejonie Al-Hoceima.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić