Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zmarł dr hab. Jarosław Jurek prof. US

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o nagłej śmierci

 

Śp.

Jarosława Jurka

Absolwenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,

profesora Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie,

profesora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile,

wieloletniego i zasłużonego pracownika Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Odszedł od nas Przyjaciel - człowiek szlachetny, pełen skromności i pokory,

szanowany przez społeczność akademicką oraz naukową, 

ceniony badacz, nauczyciel i wychowawca geografów oraz ekonomistów, 

promotor młodej kadry naukowej oraz organizator nauki.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Rektor i Senat Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić