Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Pogranicze w mediach. Media na pograniczu Ogólnopolska konferencja naukowa

Zakład Mediów i Komunikowania, Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Szczecin mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Pogranicze w mediach. Media na pograniczu".

Dwa główne obszary badawcze konferencji to: po pierwsze, obraz pogranicza w polskich i zagranicznych mediach oraz – po drugie – funkcjonowanie mediów na różnych pograniczach: pograniczach różnych krajów, ale też pograniczach regionów, w tym regionów Polski. Tak szerokie spektrum eksploracji dopuszcza zarówno klasyczne, tradycyjne rozumienie pogranicza jako obszaru geograficzno-przestrzennego, jak i ujęcie symboliczne, gdzie pogranicze traktowane jest jako byt społeczno-kulturowy.

Podczas konferencji chcielibyśmy koncentrować się na następujących pytaniach i obszarach badawczych:

- pogranicza w polskich mediach regionalnych i lokalnych – czego dowiadujemy się o kraju sąsiada?

- polskie i zagraniczne audycje radiowe i telewizyjne poświęcone tematyce pogranicza międzynarodowego i międzykulturowego,

- dialog międzykulturowy w obszarze mediów – analiza przykładów z Polski i ze świata,

- na ile polskie i zagraniczne media są przygraniczne, a na ile transgraniczne?

- specyfika dziennikarstwa ponad granicami – historia i współczesność,

- media transgraniczne na świecie i w Polsce – rozwój czy regres?

- formalna i nieformalna międzynarodowa współpracy wydawców i dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych – analiza przykładów,

- jak nowe media zmieniają komunikację międzynarodową i międzykulturową?

- jakie wyzwania media stawiają dziennikarzom z pogranicza?

Mamy nadzieję, że dwubiegunowość konferencji umożliwi owocną dyskusję przedstawicielom różnych dyscyplin naukowych medioznawcom, politologom, socjologom, kulturoznawcom, literaturoznawcom i językoznawcom, którzy zajmują się badaniem przestrzeni medialnych i kulturowych na obszarach pogranicza.

Rejestracja trwa do 7 października 2016 roku,

Program zostanie ogłoszony do 4 listopada br.

Więcej informacji na stronach:

https://www.facebook.com/events/150935195362052

http://pogranicze.usz.edu.pl/

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://pogranicze.usz.edu.pl/

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić