Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Akademickie formy wsparcia w pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych US przy współpracy ze Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia organizuje szkolenie pt. „Akademickie formy wsparcia w pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi". Celem szkolenia jest poprawa jakości kształcenia i przygotowanie pracowników dydaktycznych do realizacji szeroko rozumianych potrzeb osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, uzmysłowienie skali problemu występowania chorób psychicznych w środowisku akademickim, przybliżenie najczęstszych zaburzeń psychicznych występujących wśród studentów oraz wskazanie alternatywnych form wsparcia edukacyjnego dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów.

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy nt. jednostek chorobowych dot. zdrowia psychicznego, opracowanie metod wsparcia i stworzenie programu działań w zakresie wsparcia dydaktycznego i merytorycznego naszych studentów.

Jest to pierwsze tego typu szkolenie w naszym województwie. Obecnie wyłącznie US i Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przeprowadza szkolenia dla kadry dydaktycznej ukierunkowane na pracę i wsparcie studentów niepełnosprawnych z różnymi jednostkami chorobowymi. Na Uczelni studiuje ponad 400 niepełnosprawnych.

24-26 października 2016r. w godzinach 8.30-15.30

Miejsce: Biblioteka Międzywydziałowa Wydział Filologiczny al. Piastów 

40b, budynek 3

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić