Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Wyjazdy pracownicze w programie Erasmus+

Dział Spraw Międzynarodowych serdecznie zaprasza pracowników US do składania wniosków aplikacyjnych na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne w ramach programu Erasmus+

WYJAZDY SZKOLENIOWE (STT) – PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Cel:  doskonalenie zawodowe w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji, kwerendy bibliotecznej i kursów językowych) oraz praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing/obserwacja).

Limit wyjazdów:  20 wyjazdów dla pracowników administracyjnych.

Czas trwania: wyjazd szkoleniowy może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące ( z wyłączeniem czasu podróży).

Finansowanie:  okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 875 EUR brutto (dokładne zasady finansowania http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus/96-uniwersytet-szczecinski/750-wyjazdy-sta-stt-zasady-finansowania-2016-2017).

Kwalifikacja: złożenie dokumentów aplikacyjnych w Dziale Spraw Międzynarodowych w terminie: 15 listopada – 15 grudnia 2016 r. W sytuacji, gdy kwalifikacja nie wyczerpie puli miejsc, prowadzona będzie kwalifikacja dodatkowa w terminie 01 luty – 15 luty 2017 r.

 

Pełna treść zasad realizacji wyjazdów oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus/wyjazdy-szkoleniowe-stt-2016-17

WYJAZDY SZKOLENIOWE (STT) – PRACOWNICY NAUKOWO – DYDAKTYCZNI 

Cel:  doskonalenie zawodowe w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji, kwerendy bibliotecznej i kursów językowych) oraz praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing/obserwacja).

Limit wyjazdów:  39 wyjazdów (alokacja dla poszczególnych jednostek została przesłana koordynatorom wydziałowym ds. wymiany kadry akademickiej,  kierownikom jednostek dydaktycznych oraz Dziekanom)

Czas trwania: wyjazd szkoleniowy może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące ( z wyłączeniem czasu podróży).

Finansowanie:  okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 875 EUR brutto (dokładne zasady finansowania http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus/96-uniwersytet-szczecinski/750-wyjazdy-sta-stt-zasady-finansowania-2016-2017).

Kwalifikacja: Kierownicy jednostek dydaktycznych/Wydziałowi Koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej organizują kwalifikację wydziałową oraz określają jej terminy przy zastrzeżeniu, że protokół kwalifikacyjny powinien wpłynąć do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej 28 lutego 2017.  

Pełna treść zasad realizacji wyjazdów oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus/wyjazdy-szkoleniowe-stt-2016-17

WYJAZDY DYDAKTYCZNE (STA) – PRACOWNICY NAUKOWO – DYDAKTYCZNI 

Cel: przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 8 godzin, w jednostce z którą US ma podpisaną umowę bilateralną zawartą w ramach programu

Limit wyjazdów:  39 wyjazdów (alokacja dla poszczególnych jednostek została przesłana koordynatorom wydziałowym ds. wymiany kadry akademickiej, kierownikom jednostek dydaktycznych oraz Dziekanom), wyjazdy tylko do uczelni partnerskich, z którymi US ma podpisaną umowę interinstytucjonalną zawartą w ramach programu ERASMUS+

Czas trwania: wyjazd dydaktyczny może trwać minimalnie 2 dni i maksymalnie 2 miesiące (z wyłączeniem czasu podróży).

Finansowanie:  okres finansowania wyjazdu wynosi minimalnie 2 dni i maksymalnie 5 dni, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi maksymalnie 875 EUR brutto (dokładne zasady finansowania http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus/96-uniwersytet-szczecinski/750-wyjazdy-sta-stt-zasady-finansowania-2016-2017).

Kwalifikacja: Kierownicy jednostek dydaktycznych/Wydziałowi Koordynatorzy ds. wymiany kadry akademickiej organizują kwalifikację wydziałową oraz określają jej terminy przy zastrzeżeniu, że protokół kwalifikacyjny powinien wpłynąć do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej 28 lutego 2017. 

Pełna treść zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych  oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie

http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus/96-uniwersytet-szczecinski/748-wyjazdy-dydaktyczne-sta-2016-17

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić