Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Szczecin Humanistyczny - Miłosierdzie zasadą życia

Dziekan Wydziału Humanistycznego US, prof. Urszula Chęcińska, zaprasza na wykład bpa prof. dra hab. Henryka Wejmana pt. Miłosierdzie zasadą życia, który odbędzie się 14 grudnia. Wykład jest częścią cyklu spotkań pn. Szczecin Humanistyczny, objętego patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka.

Henryk Wejman jest duchownym rzymskokatolickim, profesorem nauk teologicznych, a od 2014 roku biskupem pomocniczym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Urodził się 17 grudnia 1959 r. w Choszcznie. W 1978 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu, które od 1981 r. kontynuował w Szczecinie. Studia specjalistyczne w zakresie teologii duchowości odbył w latach 1986–1988 i 1988–1990 na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu. Tam uzyskał w 1990 r.  doktorat z nauk teologicznych na podstawie dysertacji Formazione all’obbedienza sacerdotale alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II (Formacja do posłuszeństwa kapłańskiego w świetle doktryny Soboru Watykańskiego II). Habilitację w zakresie teologii duchowości otrzymał w 1997 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na podstawie rozprawy Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej. Studium z teologii życia wewnętrznego. W 2003 r. uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych.

W latach 1993–1998 był ojcem duchownym w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. W latach 1998–1999 zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym US, gdzie prowadził wykłady z ontologii i historii filozofii średniowiecznej. W latach 1999–2003 był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2004 r. powrócił na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie otrzymał stanowisko profesora. W 2004 r. został kierownikiem Katedry Teologii Moralnej i Duchowości, a w 2012 r. objął stanowisko dziekana Wydziału Teologicznego.

22 listopada 2014 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Święcenia biskupie otrzymał 20 grudnia 2014 r. w bazylice archikatedralnej św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Servire Deo Misericordiae” (Służyć Bogu Miłosierdzia). Trenuje pływanie, jazdę na rowerze i piłkę nożną. Jest miłośnikiem muzyki poważnej i dobrej literatury.  Jego twórczość pisarska stanowi wyraz erudycyjnej przenikliwości, ale i umiłowania życia w każdym jego przejawie.

- Człowiek to miasto, w którym mieszka. Szczecin jest miastem humanistycznym, o niezwykłej historii i tradycji. Miastem wielokulturowym, w którym spełnia się definicja człowieka i obywatela, jego praw i wolności. W czasach, gdy stałe dążenie człowieka do potwierdzania i powiększania swojej wartości przejawia się coraz częściej jako życie poza godnością ludzką i osobistą, konieczne wydaje się podjęcie humanistycznego dialogu nad „możliwością ulepszania człowieka" - podkreśla prof. Urszula Chęcińska, pomysłodawczyni i organizatorka cyklicznych wykładów Szczecina Humanistycznego.

Celem wykładów jest szerokie upowszechnianie treści humanistycznych, propagowanie kultury humanistycznej, krzewienie idei studium humanitatis, prezentacja humanistycznych intencji edukacji - w duchu tolerancji, ku wielokulturowemu dialogowi i ochronie humanitas. Wykłady otwarte z cyklu Szczecin Humanistyczny odbywają się od 2008 roku.

Wykład odbędzie się w środę, 14 grudnia, o godzinie 16.00, w Sali Rady Wydziału Humanistycznego, przy ul. Krakowskiej 71-79. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić