Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

9 grudnia pod patronatem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka, oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza, Instytut Politologii i Europeistyki US organizuje okręgowy etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. 

 

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności to nowa inicjatywa edukacyjna konsorcjum tworzonego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. Jednym z nich jest Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, organizator Olimpiady w województwie zachodniopomorskim. 

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. Uczestnicy projektu, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa na renomowanych wyższych uczelniach. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych.

10 uczestników z Pomorza Zachodniego, którzy uzyskają najlepsze wyniki z testu, zakwalifikowanych zostanie do zawodów centralnych, zaplanowanych na 24–25 marca 2017 r. w Warszawie.

Mecenat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek. Partnerem strategicznym zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności została Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram_2.jpg)Harmonogram_2.jpg[ ]225 Kb
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić