Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Konsultacje w sprawie ustawy o szkolnictwie wyższym

Instytut Allerhanda został wybrany w ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursie Ustawy 2.0. jako jeden z trzech zespołów naukowych do opracowania koncepcji ustawy o szkolnictwie wyższym.

W związku opracowywaniem koncepcji ustawy o szkolnictwie wy zszym instytut zwraca się do kadry naukowej i dydaktycznej, administracji uczelni oraz doktorantów z prośbą wypełnienie ankiety on-line i podzielenie się opiniami na temat funkcjonowania polskiego sytemu szkolnictwa wyższego. 


Uwagi i spostrzeżenia będą cennym źródłem informacji, które zostanie uwzględnione w projekcie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, nad którym pracuje Zespół Instytutu Allerhanda.

Ankietę dostępną on-line należy wypełnić do dnia 31 grudnia 2016 r.

Link do ankiety: http://ustawa20.allerhand.pl/konsultacje/

Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut. Więcej informacji o projekcie oraz dane kontaktowe dostępne są tutaj: www.ReformaNauki.pl

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić