Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Naukowiec z US wyróżniony za doktorat

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wręczyła nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie. Wśród laureatów znalazł się dr Maciej Pawłowski z Katedry Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzenia wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. W konkursie mogły startować prace doktorskie obronione w 2014 i 2015 roku oraz prace magisterskie i licencjackie obronione w 2015 roku. Prace oceniała Kapitała konkursu składająca się z pracowników naukowych oraz przedstawicieli GPW. Jury brało pod uwagę poziom merytoryczny prac, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań oraz innowacyjność formułowanych wniosków.

- Uważamy, że edukacja społeczeństwa jest najlepszą inwestycją w jego przyszłość, dlatego formuła konkursu została poszerzona o najlepsze prace doktorskie i licencjackie. Chcemy zachęcić studentów i doktorantów do pogłębienia wiedzy na temat rynku kapitałowego, dać dodatkowe narzędzia motywacji do podejmowania tematów związanych z Giełdą Papierów Wartościowych. Chcielibyśmy pogratulować autorom zwycięskich i wyróżnionych prac oraz życzyć im dalszych sukcesów w pracy naukowej i zawodowej - powiedziała prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dr Maciej Pawłowski został wyróżniony za pracę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych pt. „Uwarunkowania rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce”, obronioną w 2014 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US. Promotorem doktoratu była prof. dr hab. Aurelia Bielawska.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić