Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

WNEiZ z pełnymi prawami w finansach

19 grudnia Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziło uchwałę sekcji ekonomicznej Centralnej Komisji o nadaniu Wydziałowi Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pełnych uprawnień akademickich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

- Oznacza to, że wydział posiada wszystkie uprawnienia w obszarze nauk ekonomicznych, z wyłączeniem towaroznawstwa. Nadanie uprawnień to docenienie potencjału naukowo-badawczego naszego wydziału w tej najmłodszej dyscyplinie nauk ekonomicznych. Znaczny przyrost doktoratów z finansów, habilitacji pracowników wydziału w tym obszarze oraz tytułów profesorskich został ukoronowany przyznaniem uprawnień i jest to ogromny sukces wydziału, który w ostatnich latach uzyskał także pełne uprawniania w obszarze zarządzania. Mamy nadzieję, że to potwierdzenie potencjału naukowego znajdzie w najbliższych latach odzwierciedlenie również  w badaniach naukowych prowadzonych w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do posiadanych już uprawnień z ekonomii i zarządzania oraz przyznanej wydziałowi kategorii A - doszedł ostatni brakujący element. Staliśmy się tym samym wydziałem kompletnym w naukach ekonomicznych, a posiadany potencjał naukowy z pewnością będzie służył studentom i naukowcom prowadzącym badania w obszarze nauk ekonomicznych, zarówno w kraju, jak i zagranicą - podsumowuje prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić