Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Rektor US nagrodzony przez ministra

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin, uhonorował Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka, nagrodą indywidualną I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016. 

 

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne przyznawane są przez ministra za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości prowadzonych na uczelni badań naukowych lub prac rozwojowych, jakości dydaktyki i kształcenia, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców, opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej.

Prof. Edward Włodarczyk funkcję rektora Uniwersytetu Szczecińskiego sprawuje drugą kadencję, we wcześniejszych latach realizował obowiązki prorektora ds. kształcenia US. 

Urodzony 5 października 1946 roku w Gilowie, szkołę średnią ukończył w Drezdenku w 1964 r. W latach 1964–1969 studiował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił pracę magisterską Działalność Wiktora Kulerskiego w parlamencie Rzeszy w latach 1903-1911, a w 1977 roku dysertację doktorską Wielki przemysł Szczecina w latach 1850-1914. Przewód habilitacyjny zamknął na tej samej uczelni, zdając kolokwium w 1988 roku. Tematem rozprawy habilitacyjnej był Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808-1914. Wielokrotnie prowadził badania w archiwach niemieckich, dzięki kilkumiesięcznym stypendiom Akademii Nauk Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Historische Kommission zu Berlin (dawny Berlin Zachodni). Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1999 roku, natomiast w 2001 roku stanowisko profesora zwyczajnego. W 1969 roku zatrudniony został w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk (Pracownia w Szczecinie), przechodząc szczeble awansu naukowego od asystenta po stanowisko docenta oraz kierownika Pracowni Zakładu Historii Pomorza w Szczecinie  (1989-1992). Z Uniwersytetem Szczecińskim prof. Włodarczyk związany jest od 1992 roku, kiedy to został zatrudniony na stanowisku profesora US w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI-XVIII wieku, kierowanym przez prof. Lucynę Turek-Kwiatkowską. W latach 1996-2002 był dziekanem Wydziału Humanistycznego, a następnie od 2002 do 2008 roku pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Studiów Społecznych i Gospodarczych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 2012 został rektorem naszej uczelni.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić