Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Konferencja podsumowującą działania kampanii psychoedukacyjnej RESTart.

Koło Naukowe Psychologów Ego Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Instytutem Psychologii US zapraszają na konferencję podsumowującą działania kampanii  psychoedukacyjnej pn. RESTart.

Konferencja ma na celu upowszechnienie wiedzy nt. zdrowia psychicznego, o wpływie stylu życia na naszą kondycję psychofizyczną. Poprzez wydarzenie chcemy także zwrócić uwagę na konieczność reagowania na obniżenie kondycji psychicznej swojej lub bliskich. Prelekcje zaproszonych gości dotyczyć będą także problemów zdrowia psychicznego,  jakie co raz częściej obserwujemy w naszym środowisku akademickim. Spotkanie ma na celu także kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji  oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi wśród młodych ludzi.

Konferencja odbędzie się 12 stycznia 2017 r. w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Krakowska 74-79) w godzinach 11:00 – 16:30.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić