Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Region dla uczelni, uczelnia dla regionu

Dwadzieścia jeden uczelni akademickich, uniwersytetów i politechnik, rozpoczęło współpracę w ramach projektu „Region dla uczelni, uczelnia dla regionu" – kluczem do zrównoważonego rozwoju Polski.

 

Celem projektu będzie wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie nowego projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, oraz możliwości współpracy między uczelniami w celu poprawy jakości rozwoju naukowego, kształcenia oraz innowacyjności w skali regionalnej i globalnej.

Najbliższe spotkanie partnerów projektu odbędzie się 19 stycznia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Województwo zachodniopomorskie  w międzyuczelnianym konsorcjum reprezentują: Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Politechnika Koszalińska.

Proejkt będzie realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić