Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Miliony na badania dla US z Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło jedenastą już edycję konkursów grantowych OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM. W gronie laureatów znalazło się dziewięciu przedstawicieli Uniwersytetu Szczecińskiego, a łączna kwota pozyskanych środków przez uczelnię to ponad 2 miliony złotych. 

OPUS, SONATA i PRELUDIUM to sztandarowe konkursy Narodowego Centrum Nauki, przeznaczone dla naukowców zajmujących się badaniami podstawowymi. Ogłaszane dwa razy do roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród badaczy. Podobnie było w przypadku tej edycji, do której nadesłano łącznie 3783 wnioski.

Z funduszy NCN zostaną dofinansowane następujące projekty US:

1. Fenomenologiczne mechanizmy prefabrykowania przestrzeni mentalnych (Opus) - dr hab. Wojciech Krysztofiak, Wydział Humanistyczny - 128 800 PLN

2. Wpływ przekazu medialnego na skuteczność kampanii społecznej (Opus) - dr inż. Anna Borawska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - 206 700 PLN

3. Analiza genotypowa, haplotypowa i poziom metylacji wybranych genów w kontekście dopaminergicznej teorii motywacji do działania i poszukiwania mocnych wrażeń u sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe (Opus) - dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. US, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia - 437 810 PLN

4. Nowa generacja funkcjonałów macierzy gęstości: konstrukcja i weryfikacja (Opus) - prof. dr Jerzy Ciosłowski, Wydział Matematyczno-Fizyczny -   

386 400 PLN

5. Ewolucja "delty Hainan" na północno-zachodnim szelfie Morza Południowochińskiego jako reakcja na paleośrodowiskowe zmiany od późnego plejstocenu (Opus) - prof. dr hab. Jan Harff, Wydział Nauk o Ziemi - 482 830 PLN

6. Rekonstrukcja wahań produktywności wód powierzchniowych w strefie tropikalnej i okołobiegunowej na przełomie eocenu i oligocenu na podstawie wysokoczułej ilościowej analizy zmienności zespołów fitoplanktonu krzemionkowego oraz zawartości krzemionki biogenicznej w osadach Oceanu Indyjskiego (Opus) - dr Jakub Witkowski, Wydział Nauk o Ziemi - 298 074 PLN

7. Geneza Jeziora Nowowarpieńskiego oraz rekonstrukcja jego rozwoju naturalnego w odniesieniu do głównych przemian środowiska w późnym glacjale i holocenie (Preludium) - mgr Agnieszka Strzelecka, Wydział Nauk o Ziemi - 134 040 PLN

8. Mity polityczne w polskich i hiszpańskich podręcznikach historii. Obraz PPR (1942-1945) i Falangi (1937-1939) w dobie stalinizmu i w pierwszej dekadzie frankizmu (Preludium) - mgr Maciej Chrostowski, Wydział Humanistyczny - 105 600 PLN

9. Metody parafrazy w sporach ontologicznych. Analiza poglądów R. Carnapa, K. Ajdukiewicza i W. V Quine'a (Preludium) - mgr Artur Kosecki, Wydział Humanistyczny - 48 960 PLN

Uniwersytet Szczeciński pozyskał dofinansowanie z NCN na łączną kwotę 2 229 214 złotych.

W załącznikach znajdą Państwo popularnonaukowe opisy każdego z projektów.

 

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić