Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Pomorska Liga Historyczna

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Pomorza Zachodniego na Pomorską Ligę Historyczną, której celem jest zgłębianie historii naszej „małej ojczyzny” – Pomorza Zachodniego.

 Instytut zachęca do wzięcia udziału w tej szlachetnej rywalizacji, której stronami będą szkoły z naszego regionu, a polem zmagań stanie się lokalna Klio. Zadania jej organizacji podejmuje się szczecińskie środowisko historyczne, które od lat wspiera i prowadzi badania regionalne nad dziejami Pomorza Zachodniego.

Rozgrywki Ligi odbywać się będą w trakcie sezonu, zamykającego się w ramach jednego roku szkolnego. Polegać będą na wykonywaniu opracowanych przez fachowców różnorodny zadań, takich jak: gry miejskie, debaty oksfordzkie, turnieje wiedzy, czy prezentacje multimedialne. Uczestnicy będą się do nich przygotowywali w swoich miejscowościach, a efekty prac będą przesyłane do oceny przez zawodowych historyków.  Kilka razy do roku uczestnicy zaproszeni zostaną do różnych miejscowości Pomorza Zachodniego na turniejowe współzawodnictwo z pozostałymi uczestnikami Ligi.

- Chcielibyśmy, aby do rozgrywek zgłosiły się maksymalnie siedmioosobowe drużyny po opieką nauczyciela, przy czym dwóch z siedmiu uczniów będzie miało status „rezerwowych”. Drużyna taka wyznaczy „kapitana”. Każda szkoła może delegować dowolną liczbę drużyn, ale jeden nauczyciel może być opiekunem tylko jednej drużyny. Dla każdego zadania opracowany zostanie odrębny regulamin, który, wraz z regulaminem głównym i harmonogramem zostanie upubliczniony na stronie www.plh.szczecin.pl. Na tejże stronie, w formie ligowej tabeli, podawane będą też na bieżąco wyniki rywalizacji – wyjaśniają organizatorzy.

Każdego roku w czerwcu odbędzie się wielki finał i podsumowanie, na którym wręczone zostaną nagrody dla zwycięzców. Oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych, najlepsi uczniowie wyruszą na kilkudniową wycieczkę naukową po historycznym Pomorzu. Zwycięska szkoła otrzyma także przechodni puchar. Po trzech wygranych sezonach przejdzie on na własność danej szkoły.

I runda odbędzie się już w środę 25 stycznia w siedzibie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.

Rozgrywki, zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie

www.plhszczecin.pl odbędą się według następującego harmonogramu:

9:45 Rejestracja drużyn

10:00  Powitanie oraz wyjaśnienie ogólnych zasad Rundy I PLH

10:20 Etap 1 - sprawdzian pisemny

11:00 Etap 2 - quiz

11:45 Przerwa

12:15 Ogłoszenie wyników etapu 1 i 2

12:30 Etap 3 – konkurs „detektyw historii”

13:30 Podsumowanie I Rundy PLH

Honorowy patronat nad Ligą objęli: Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Magdalena Zarębska-Kulesza.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić