Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Poszanowanie ładu demokratycznego w Polsce - uchwała US

Senat Uniwersyetu Szczecińskiego podjął uchwałę w sprawie poparcia uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie poszanowania ładu demokratycznego w Polsce.

 

 

UCHWAŁA NR 1/2017
SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie apelu o poszanowanie ładu demokratycznegoNa podstawie § 30 pkt. 45 uchwały nr 78/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2011 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego (ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Senat Uniwersytetu Szczecińskiego biorąc pod uwagę uchwałę Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie poszanowania ładu demokratycznego
w Polsce:
- popiera apel o przywrócenie w Polsce cywilizowanej debaty politycznej, respektującej wolność słowa ale równocześnie i odpowiedzialność za słowo, opierającej się na racjonalnych argumentach, wolnej od demagogii i populizmu,
- podkreśla znaczenie wspierania samorządności i organizowania się społeczeństwa obywatelskiego, za co odpowiedzialne są wszelkie opcje polityczne działające w państwie,
- apeluje do stron obecnego sporu politycznego o poszukiwanie dróg porozumienia
i możliwości złagodzenia zaistniałego podziału społeczeństwa, w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest niepodległe i silne Państwo Polskie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić