Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Nabór na nowe studia podyplomowe na Wydziale Filologicznym

W semestrze letnim 2016/2017r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczy się pierwsza edycja studiów podyplomowych: Szkoła Tłumaczeń i Specjalistycznych Języków Obcych (specjalizacja: język prawa i ekonomii).

Oferta skierowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych pogłębianiem znajomości specjalistycznego języka obcego na potrzeby własne lub zawodowe, wykorzystujących język prawniczy i ekonomiczny w pracy codziennej lub związanych z rynkiem tłumaczeń. Kandydaci powinni mieć ukończone studia wyższe minimum pierwszego stopnia oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2.

Koncepcja programowa studiów zakłada przede wszystkim doskonalenie znajomości języka obcego w zakresie specjalistycznej terminologii z dziedziny prawa i ekonomii oraz doskonalenie umiejętności tłumaczenia specjalistycznych tekstów ekonomiczno-prawnych.

Plan studiów obejmuje przedmioty związane z nauką specjalistycznego języka obcego i praktyką tłumaczeniową (240 godzin zajęć praktycznych) oraz przedmioty o charakterze ogólnym (140 godzin wykładów z zakresu prawa, ekonomii, teorii przekładu, konstruowania wypowiedzi pisemnych i ustnych).

W ramach praktycznej nauki języka obcego do wyboru są: język angielski, francuski, hiszpański (NOWOŚĆ!), niemiecki, rosyjski lub włoski. Warunkiem uruchomienia grupy jest liczba zgłoszeń – minimum 10 słuchaczy.

Studia trwają cztery semestry.

Opłata za semestr wynosi 1.900,00 zł (z możliwością płatności ratalnych).

Więcej informacji w zakładce Szkoła Tłumaczy: http://www.wf.usz.edu.pl/szkolatlumaczy lub pod telefonem: 91 444 26 51

TRWA NABÓR!
Elektroniczna rejestracja kandydatów na stronie: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php 

OFERTA POWIĄZANA
Każdy słuchacz studiów podyplomowych może – dodatkowo – skorzystać ze specjalnej, promocyjnej oferty Wydziału Filologicznego. Osobom dowolnie wskazanym przez słuchacza proponujemy uczestnictwo w zajęciach z zakresu kształcenia języków obcych w Uniwersytecie Dziecięcym „Mały Poliglota” po bardzo atrakcyjnej cenie – 200 zł za semestr.

„Mały Poliglota” działający przy Wydziale Filologicznym prowadzi:

naukę języków obcych połączoną z zajęciami o charakterze artystycznym – oferta dla dzieci w wieku 6-12 lat, szczegóły na stronie: http://malypoliglota.usz.edu.pl/oferta-edukacyjna kursy językowe dla dorosłych - szczegóły na stronie: http://malypoliglota.usz.edu.pl/dla-rodzicow

Wykładowcami Uniwersytetu Dziecięcego są specjaliści z zakresu nauczania języków obcych – pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profesjonaliści – filmoznawcy, teatrolodzy, twórcy i animatorzy życia kulturalnego w Szczecinie.

Osoby wskazane przez słuchacza studiów podyplomowych będę mogły dołączyć już w marcu 2017 r. do grup kontynuujących zajęcia lub poczekać na nowy cykl zajęć, rozpoczynający się w październiku 2017 r. (zachowując prawo do zniżkowej opłaty przez cały kurs).





Odwiedź nas:

Jak do nas trafić