Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Odszedł prof. Zbigniew Galor

Z wielkim żalem informujemy o śmierci prof. Zbigniewa Galora, byłego pracownika Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Profesor Galor w 1976 roku ukończył socjologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie uzyskał stopień naukowy doktora na UMCS w Lublinie. W 2008 na Wydziale Nauk Społecznych UAM  habilitował się na podstawie rozprawy zatytułowanej Lumpenwłasność: szara strefa i margines społeczny. Był profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Międzynarodowej Akademii Nauk. Specjalizował się w zakresie socjologii gospodarki, socjologii marginalizacji i socjologii ogólnej.

Prof. Zbigniew Galor był kierownikiem Zakładu Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracował również w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Rolniczej w Poznaniu, był profesorem Instytutu Społeczno-Humanistycznego PWSIiP w Łomży oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Przedsiębiorczości w Poznaniu. Od 2009 do 2014 roku był kierownikiem Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej "Margines Społeczny Poznania" przy OIMiR w Poznaniu, a także przewodniczącym polskiej sekcji Międzynarodowej Akademii Nauk AIS oraz przewodniczącym Polskiego Związku Spółdzielczo-Esperanckiego.

Profesor Galor był niezwykłą postacią, człowiekiem zawsze ciekawym świata i innych ludzi, z troską - nigdy z wyższością - pochylał się nad najsłabszymi i wykluczonymi. 

Pogrzeb Profesora odbędzie się w piątek, 3 lutego, o godz. 14:15 na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.

Rodzinie, najbliższym oraz współpracownikom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić