Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Wspólnota Frankofonii zaprasza na studia

Wspólnota Frankofonii zachęca do skorzystania z oferty studiów na Frankofońskiej Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania z siedzibą w Sofii oraz Uniwersytecie im. Leopolda Senghora z siedzibą w Aleksandrii.

Wspólnota Frankofonii to aktualnie 84 państwa i regiony, które łączą więzy językowe, kulturowe lub historyczne z Francją. Jej główną instytucją jest Międzynarodowa Organizacja Frankofonii (Organisation Internationale de la Francophonie – OIF), do której Polska zgłosiła akces w 1995r. Podobnie jak w systemie Narodów Zjednoczonych, w systemie Frankofonii obok OIF istnieje szereg innych instytucji, które są odpowiedzialne za różne działy współpracy członków Organizacji. Stowarzyszenie Francja-Polska jest od wielu lat głównym podmiotem ze strony pozarządowej, który stymuluje aktywność i współpracę instytucjonalną pomiędzy Polską a innymi państwami-członkami OIF oraz instytucjami wspólnoty Frankofonii.

 

Jednocześnie, Wspólnota zachęca do skorzystania z oferty studiów na Frankofońskiej Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania z siedzibą w Sofii (Bułgaria), umożliwiającą zdobycie dodatkowych kwalifikacji, w szczególności w trakcie rocznych studiów stacjonarnych w języku francuskim, na jednym z kilku kierunków m.in. zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie instytucjami publicznymi, zarządzanie turystyką i rekreacją.

Studia są bezpłatne, a uczestnik ponosi opłatę w wysokości tylko 750 EUR rocznie łącznie za naukę, zamieszkanie w domu studenckim, ubezpieczenie oraz transport pomiędzy osiedlem studenckim a uczelnią. Dodatkowo, przed rozpoczęciem studiów istnieje możliwość uczestniczenia w bezpłatnym wyrównującym kursie języka francuskiego. Studia na ESFAM są dostępne dla obywateli państw Frankofonii, w tym Polski, którzy ukończyli co najmniej 4 lata studiów (uzyskali 240 punktów ECTS). Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa do wtorku, 2 maja 2017r. - szczegóły rekrutacji na stronie: http://esfam.auf.org/fr/Etudier-en-Europe/Etudier-en-Bulgarie/Bulgarie-admission-et-inscription

Drugą z możliwości jest oferta studiów i pracy dydaktycznej na Uniwersytecie im. Leopolda Senghora z siedzibą w Aleksandrii (Egipt), kształcącego na studiach magisterskich i podyplomowych, na kierunkach związanych z tematyką rozwoju gospodarczego, społecznego oraz infrastrukturalnego państw rozwijających, przede wszystkim z Afryki. Struktura uczelni obejmuje wydziały: Administracji i Zarządzania, Kultury, Inżynierii Środowiska, Zdrowia Publicznego oraz Zarządzania Oświatą. Poziomy nauczania ustalone są według systemu bolońskiego, co skutkuje uznawalnością dyplomów.

Studia są dostępne dla obywateli państw Frankofonii, w tym Polski, którzy ukończyli co najmniej studia licencjackie.

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa do wtorku 28 lutego 2017r. - szczegóły rekrutacji na stronie: http://www.usenghor-francophonie.org/Data/HTMLEditor/Doc/avis-de-concours.pdf.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić