Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Przedłużenie naboru 17.02.2017-23.02.2017 r.

Zapraszamy do udziału w przedłużonym naborze na wybrane kierunki studiów na Uniwersytecie Szczecińskim.

 Do wyboru kierunki na wydziałach:

Wydział Nauk o Ziemi:

Geografia studia stacjonarne I stopnia;
Geologia studia stacjonarne I stopnia;
Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne I stopnia;
Oceanografia studia stacjonarne I stopnia;
Turystyka i rekreacja studia stacjonarne II stopnia (uzupełniające mgr).

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:

Informatyka i ekonometria studia stacjonarne II stopnia (uzupełniające mgr).

1. W przedłużonym naborze należy zarejestrować się w systemie ERK: e-rekrutacja.usz.edu.pl, wybrać kierunek i opłacić opłatę rekrutacyjną;
2. Po dokonaniu rejestracji w systemie ERK należy niezwłocznie złożyć na wybranym wydziale komplet dokumentów (wykaz miejsc i godzin składania dokumentów oraz wymagane dokumenty: e-rekrutacja.usz.edu.pl );
3. Informacje w sprawie uruchomienia kierunku zostaną rozesłane 24 lutego 2017 r. po godzinie 14.00 w formie komunikatu w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić