Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Wojna - Wojsko - Bezpieczeństwo

Wydział Humanistyczny organizuje konferencję naukową pn. Wojna - Wojsko - Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Gośćmi specjalnymi wydarzenia, które odbędzie się 14 marca, będą m.in. generał Marian Zacharski, oficer polskiego wywiadu cywilnego, oraz Andrzej Milczanowski, minister spraw wewnętrznych w latach 1992–1995.

Wojna jest jednym z najczęściej występujących zjawisk w dziejach ludzkości. Powody podejmowania walk, narzędzia ich prowadzenia oraz następstwa bywają wielorakie. Niezależnie od środków prowadzenia (armia, gospodarka, media) i zakresu działań (globalnie, regionalnie, punktowo), wojna jest stale obecna w otoczeniu człowieka. Nie jest ona zjawiskiem obojętnym, wprost przeciwnie - implikuje brak poczucia bezpieczeństwa, wzrastającą agresję czy niechęć do osób, zjawisk oraz instytucji kojarzonych z zagrożeniem. W trakcie obrad chcielibyśmy poruszyć problematykę zagrożeń związanych z wojną oraz jej skutków, modernizacji sił zbrojnych wobec rodzących się w trakcie walk wyzwań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji polityki państw czy władców, i w końcu szeroko pojętych zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym oraz różnymi aspektami wdrażania w życie polityki bezpieczeństwa. Wszystkie wymienione zjawiska zachodziły poprzez stulecia i zachodzą we współczesnym świecie. Mamy do czynienia z różnymi formami agresji, sposobami jej realizacji oraz powstrzymywania. Stale zmienia się stan naszej wiedzy z zakresu wojny i wojskowości; terminologia, zakres pojęć, organizacja sił zbrojnych ulegają przeobrażeniom niemal na naszych oczach - zapowiadają organizatorzy konferencji.

Konferencja będzie kontynuacją podobnego przedsięwzięcia z roku ubiegłego. Obok  uczestników z Polski, wezmą w niej udział również goście z zagranicy. Obrady toczyć się będą w 6 panelach:

- Stereotypy w historii wojskowości
- Wojskowość a polityka i dyplomacja
- Technika wojskowa i broń biologiczna, chemiczna oraz jądrowa - rozwój i przemiany
- Sztuka wojenna od starożytności po współczesność
- Bezpieczeństwo, wywiad, kontrwywiad, przeszłość - teraźniejszość - przyszłość
- Obrona terytorialna i organizacje paramilitarne

Organizatorami konferencji są: 

- Zakład Studiów Wojskowych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
- Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
- Zakład Myśli Politycznej i Systemów Partyjnych Instytutu Politologii i Europeistyki US
- Zakład Badań nad Konfliktami i Pokojem Instytutu Politologii i Europeistyki US
- Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić